Hyppää sisältöön

Nr 85 Biskopsmötets beslut om examina eller utbildningar som förutsätts av dem som anställs i tjänst för arbetet bland barn

Givet i Helsingfors den 13 februari 2002

_______
 

Upphävts fr.o.m. 1.3.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/90.
 

_______

 

 

Biskopsmötets rekommenderar och bestämmer med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 51 § kyrkoordningen som följer:

1 §

 

För uppgifter som barnledare rekommenderas någon av följande examina eller utbildningar:

- grundexamen för barn- och familjearbete,

- grundexamen för barnledare,

- yrkesinriktad grundexamen för barnledare,

- studielinje för barnledare,

- barnledar-lekledarutbildning samt

- examina som med biskopsmötets beslut ger behörighet för kyrkliga tjänster som ungdomsarbetsledare och inom diakonin samt examina och specialstudier som med biskopsmötets beslut ger behörighet för kyrklig tjänst som barnarbetsledare.

2 §

 

Som behörighetskrav för en tjänst som barnarbetsledare är någon av de examina eller utbildningar som nämns i 2 mom. samt specialiserande studier i Kristen förskolepedagogik 20 studieveckor.

Grundutbildning som accepteras är,

- socionom med behörighet för kyrklig tjänst YH,

- pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare),

- pedagogie magister (behörighet för klasslärartjänst),

- teologie kandidat examen samt

- examina på institutnivå för ungdomsarbetsledare inom kyrkan, barnträdgårdslärare och socialpedagog.

3 §

 

För en tjänst som barnarbetschef förutsätts följande utbildning:

a. lämplig högre högskoleexamen kompletterad med ledarskapsutsådana studiehelheter i vilka specialisering till barnsarbetsledare ingår (minst 8 studieveckor) och som fastställs i samråd med den läroanstalt som svarat för utbildningen, eller

b. behörighet till varnarbetsledare kompletterad med behövliga högskolestudier sålunda att studierna omfattar sammanlagt 160 studieveckor och i dem ingår pedagogik, psykologi och teologiska ämnen (minst 5 studieveckor i varje ämne). Utöver detta förutsätts ledarskapsutbildning inom området.

4 §

 

De som utbildat sig i enlighet med tidigare beslut innan detta beslut träder i kraft behåller sin behörighet till motsvarande tjänster för arbete bland barn.

5 §

 

Detta beslut träder i kraft den 1.3.2002.

Genom detta beslut uppgavs biskopsmötets beslut av 12.2.1997 om examina eller utbildningar som förutsätts av dem som anställs för arbetet bland barn (kyrkans författningssamling nr 75).

 

Redigerad