Hyppää sisältöön

Nr 82 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete

Givet i Helsingfors den 13 februari 2001

 

__________

 

 

Enligt biskopsmötets beslut ändras 5 § i beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete givet den 10 februari 1999 med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 18 och 20 § kyrkoordningen som följer:

5 §

 

För examen ges vitsord. Vid bestämningen av detta beaktas såväl studiehelheten som lämplighetstestet. Examen kan avläggas med vitsorden berömligt (3), nöjaktigt (2) eller försvarligt (1). Domkapitlet kan även underkänna prestationen. Med domkapitlets tillstånd kan vitsordet höjas.

 

__________

 

 

Detta beslut träder i kraft den 13 februari 2001.

 

Redigerad