Hyppää sisältöön

Nr 76 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer

Givet i Helsingfors den 6 oktober 1998

 

________

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 6 kap. 6 § kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993)

upphävt 5-9 § i kyrkostyrelsens beslut av den 30 maj 1995 om semester, tjänsteledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer.

________

 

Detta beslut träder i kraft den 16 november 1998.

 

________

 

Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen.

 

Redigerad