Hyppää sisältöön

Nr 75 Biskopsmötets beslut om examen eller utbildning som förutsätts av dem som anställs för arbetet bland barn

Givet i Helsingfors den 12 februari 1997

 

________

 

Upphävs fr.o.m. 1.3.2002 genom biskopsmötets beslut 13.2.2002/85.

 

________

 

Biskopsmötet rekommenderar och bestämmer med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 51 § kyrkoordningen som följer:

1 §

 

För uppgifter som barnledare rekommenderas någon av följande examina eller utbildningar:

- grundexamen för barnledare,

- yrkesinriktad grundexamen för barnledare,

- studielinje för barnledare,

- barnledar-lekledarutbildning,

- examen för ungdomsarbetsledare inom kyrkan, eller

- specialisering till barnarbetsledare.

2 §

 

Som behörighetskrav för en tjänst som barnarbetsledare är någon av de examina eller utbildningar som nämns i 2 mom. samt specialisering till barnarbetsledare.

Grundutbildning som accepteras är

- examen för ungdomsarbetsledare inom kyrkan,

- barnträdgårdslärar- eller socialpedagogexamen eller examen för klasslärare i grundskolan,

- teologie kandidat examen, samt’- grundexamen för barnledare kompletterad med studiehelheter omfattande minst 10 studieveckor i teologiska ämnen, pedagogisk och psykologi, dvs. sammanlagt minst 30 studieveckor.

3 §

 

För en tjänst som barnarbetschef förutsätts följande utbildning:

a. lämplig högre högskoleexamen kompletterad med ledarskapsutbildning inom området och med sådana studiehelheter i vilka specialisering till barnarbetsledare ingår (minst 8 studieveckor) och som fastställs i samråd med den läroanstalt som svarar för utbildningen, eller

b. behörighet till barnarbetsledare kompletterad med behövliga högskolestudier sålunda att studierna omfattar sammanlagt 160 studieveckor och i dem ingår pedagogik, psykologi och teologiska ämnen (minst 5 studieveckor i varje ämne). Utöver detta förutsätts ledarskapsutbildning inom området.

4 §

 

De som utbildat sig till barnledare innan detta beslut träder i kraft behåller den behörighet som här rekommenderas och de som innehar behörighet som barnarbetsledare eller bararbetschef behåller sin behörighet till motsvarande tjänster och uppgifter för arbete bland barn.

5 §

 

Detta beslut träder i kraft den 12 februari 1997.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av 12.9.1990 om behörighetskraven som ställs på dem som är verksamma inom barnarbete och 5 punkten i beslutet av 9.2.1993 om specialisering till barnarbetsledare.

 

Redigerad