Hyppää sisältöön

Nr 72 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet angående examina som krävs för kantorstjänst

Givet i Helsingfors den 14 februari 1996

 

________

 

Upphävs fr.o.m. 1.8.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/89.

 

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 41 § 1 mom. kyrkoordningen ändrat 2 och 3 § 1 mom. i biskopsmötets beslut av den 21 september 1994 om examina som krävs för kantorstjänst som följer:

--------

2 §

 

Behörighet för en tjänst som kräver kantorsexamen av mellersta graden ger högre högskoleexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet. Sådana examina är musikmagisterexamen och musikkandidatexamen som avlagts före den 1 augusti 1995.

3 §

 

Behörighetför en tjänst som kräver kantorsexamen av högsta graden ger den högre högskoleexamen som avses i 2 § samt dessutom studier som ingår i den eller särskilt slutförs enligt de undervisningsplaner som godkänts för Sibelius-Akademin läsåren 1988–1996.

--------

 

Redigerad