Hyppää sisältöön

Nr 67 Biskopsmötets beslut om den språkkunskap som fordras av kantor

Givet i Jyväskylä den 21 september 1994

 

______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 10 § 2 mom. kyrkoordningen meddelat bestämmelserna som följer:

1 §
 

Den som söker en kantorstjänst skall visa sin språkkunskap på det sätt som stadgas i förordningen (442/87) om att ådagalägga kunskap i finska och svenska språken.

2 §
 

Av en kantor fordras god kunskap i tal och skrift i majoritetens i församlingen språk.

Intyg över denna språkkunskap fordras inte av en person som avlagt examen som avses i 2 § 1 mom. i biskopsmötets beslut (kyrkans författningssamling nr 40) givet den 18 september 1984 om den språkkunskap som fordras av kantor.

3 §
 

I en tvåspråkig församling fordras av en kantor nöjaktig kunskap i tal i minoritetens språk.

Intyg över denna språkkunskap fordras inte av en person som avlagt examen som avses i 3 § 1 mom. i biskopsmötets beslut (kyrkans författningssamling nr 40) givet den 18 september 1984 om den språkkunskap som fordras av kantor.

4 §
 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

 

Redigerad