Hyppää sisältöön

Nr 66 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst

Givet i Jyväskylä den 21 september 1994

 

________

 

Upphävs fr.o.m. 1.8.2003 genom biskopsmötets beslut 11.2.2003/89.

 

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 40 § 1 mom. kyrkoordningen meddelat bestämmelserna som följer:

1 §

 

Behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen som avses i 6 kap. 40 § 1 mom. kyrkoordningen ger de slutförda studier som nämns i 2, 3 och 4 § i detta beslut.

2 §

 

Behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen av mellersta graden ger avlagd musikkandidatexamen inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet.

3 §

 

Behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen av högsta graden ger avlagd musikkandidatexamen som avses i 2 § samt dessutom studier som ingår i den eller särskilt slutförs enligt för Sibelius-Akademin godkända undervisningsplaner läsåren 1988–1995:

 

ALTERNATIV A

Antigen a)

1) två studieperioder av följande: orgel 3, sång 3 och körledning 3, och

2) fördjupade studier eller som fördjupade projektstudier i orgel, sång, körledning, projekt eller forskning i kyrkomusik, samt

3) en studieperiod av följande: orgel 4, sång 4, körledning 4, som inte ingår i studierna som avses i 2 punkten.

eller b) Slutförda studier i instrumentgruppen för orgel vid Sibelius-Akademins utbildningsprogram för solistisk eller utövande tonkonst Orgel A.

eller c) Slutförda studier i instrumentgruppen för sång vid Sibelius-Akademins utbildningsprogram för solistisk eller utövande tonkonst Sång A.

eller d) Slutförda studier i inriktningsalternativet för körledning enligt utbildningsprogrammet för orkester- och körledning Körledning A.

 

ALTERNATIV B

För deras del som slutfört studierna som avses i 2 §, före den 1 augusti 1988 enligt Sibelius-Akademins undervisningsprogram för läsåren 1987-1988

Antingen 1a) Högsta ämnesstudieprestation i orgel eller sång inom Sibelius-Akademins solistiska utbildningsprogram,

eller 1b) särskilda ämnesstudier inom inriktningsalternativet för körledning inom utbildningsprogrammet för orkester- och körledning.

samt 2a) Särskilda obligatoriska ämnesstudier inom utbildningsprogrammet för kyrkomusik inom något annat inriktningsalternativ än det som examen som nämns i 2 § är slutförd i,

eller 2b) fördjupade studier inom solistiska utbildningsprogrammet och i anslutning till det ämnesstudier med orgel eller sång som huvudämne,

eller 2 c) fördjupade studier och ämnesstudier i körledning i anslutning till utbildningsprogrammet för orkester- och körledning.

4 §

 

Behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen av lägsta graden ger examen som slutförts enligt en utbildningsplan som godkännts av biskopsmötet, vid studielinjen för kyrkomusik vid ett konservatorium som särskilt utses av biskopsmötet.

5 §

 

Tidigare examina i kyrkomusik som ger behörighet

1) kantor-organistexamen eller högre kantor-organistexamen ger behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen av mellersta eller lägsta graden, och

2) musikdirektörexamen eller diplomexamen i orgelspel, sång eller körledning behörighet till tjänst som kräver kantorsexamen av högsta, mellersta eller lägsta graden.

Den som avlagt examen för kantororganist i bisyssla eller som skött kantor-organists uppgifter i bisyssla och dessutom förvärvat sådan dispensutbildning som avses i 7 punkten i biskopsmötets beslut den 16 september 1980 om förnyad utbildning för kantorer är behörig till tjänst som förutsätter kantorsexamen av lägsta graden.

6 §

 

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1994.

 

Redigerad