Hyppää sisältöön

Nr 153
Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter

Givet i Kuusamo den 31 augusti 2021

————

Biskopsmötet har med stöd av 21 kap. 2 § 5 punkten underpunkterna d och e i kyrkolagen beslutat följande:

1 §
Intyg som krävs

Den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter ska till sin ansökan bifoga:

  1. ett ämbetsbevis som visar att sökanden är döpt och konfirmerad,

  2. betyg över teologisk examen vid ett universitet, av vilket framgår att den sökande uppfyller de behörighetsvillkor som biskopsmötet godkänt för prästämbetet eller en lektorstjänst,

  3. ett läkarintyg som visar att sökanden vad hälsotillståndet beträffar är förmögen att förvalta prästämbetet eller sköta en lektorstjänst,

  4. ett intyg över genomförd anlagsprövning,

  5. ett intyg över deltagande i församlingsverksamhet.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1 oktober 2021.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 11 september 2013 om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter (kyrkans författningssamling nr 113).

Redigerad