Hyppää sisältöön

Nr 126 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden

Utfärdat i Helsingfors den 11 oktober 2017

________


Biskopsmötet har med stöd av 21 kap. 2 § 5 mom. b-underpunkten i kyrkolagen (1054/1993), sådan den lyder i lag 1602/2015, och 2 kap. 11 § 3 mom. i kyrkoordningen (1055/1993), sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1044/2016, beslutat följande:

1 §

En döpt medlem av en annan kristen kyrka än de som nämns i 1 kap. 4 § 2 mom. i kyrkoordningen kan i enskilda fall delta i nattvarden, om personen har rätt att delta i nattvarden i sin egen kyrka och godkänner den lutherska uppfattningen om nattvarden som en måltid där Kristus verkligen är närvarande och syndernas förlåtelse ges.

2 §

 

Prästen ska via diskussion eller på annat sätt se till att den som tänker delta i nattvarden förstår vad nattvarden är och vad deltagande innebär.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

 

Redigerad