Hyppää sisältöön

Nr 118 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete

Givet i Helsingfors den 4 december 2013

 

_______
 

 

I enlighet med biskopsmötets beslut

ändras 1 § 1 mom. i biskopsmötets beslut av den 10 februari 1999 om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete (Kyrkans författningssamling nr 77) sådant det lyder i biskopsmötets beslut av den 8 februari 2000 (Kyrkans författningssamling nr 79) som följer:

1 §
 

Examen i ledning av församlingsarbete kan avläggas präster som har avlagt pastoralexamen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

_______
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.
 

_______

 

Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen.

 

Redigerad