Hyppää sisältöön

Nr 113 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter

Givet i Hyvinge den 11 september 2013

 

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 5 kap. 2 § 2 mom. och 6 kap. 30 § 1 mom. i kyrkoordningen fattat beslut som följer:

1 §
Intyg som krävs
 

Till ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter skall fogas:

  1. ämbetsvis av vilket framgår att den sökande år döpt och konfirmerad;
  2. betyg över teologisk examen vid ett universitet, av vilket framgår att den sökande fyller de behörighetsvillkor som biskopsmötet godkänt för prästämbetet eller en lektorstjänst;
  3. läkarintyg av vilket framgår att den sökande vad hälsotillståndet beträffar är fömögen att förvalta prästämbetet eller att sköta en lektorstjänst;
  4. intyg över att den sökande har genomgått lämplighetsbedömning;
  5. intyg över att den sökande har deltagit i församlingsverksamhet.

2 §
Ikraftträdandet
 

Detta beslut träder i kraft den 11 september 2013.

Intyg över att den sökande har deltagit i församlingsverksamhet krävs av dem som deltar i prästvigning eller ansöker om lektorsrättigheter efter den 1 januari 2015.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 11 februari 2003 om intyg som fordras av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter (kyrkans författningssamling nr 88).

 

Redigerad