Hyppää sisältöön

Nr 112 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn

Givet i Hyvinge den 11 september 2013

 

_______
 

Enligt biskopsmötets beslut

fogas till biskopsmötets beslut av den 11 februari 2003 om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn (Kyrkans författningssamling nr 90) en ny 5 § som följer:

5 §
 

En person som har avlagt examen enligt biskopsmötets beslut om yrkeshögskole-examen som godkänns som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barn-verksamhet (Kyrkans författningssamling nr 110) har också behörighet för en sådan tjänst som barnarbetsledare som avses i detta beslut.

 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 11 september 2013.
 

________

 

Denna ändring har implementerats i nr 90 i författningssamlingen.

 

Redigerad