Hyppää sisältöön

Nr 111 Biskopsmötets beslut om ändring av biskopsmötets beslut om under vilka förutsätt-ningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Givet i Helsingfors den 14 februari 2012
 

_______

 

I enlighet med biskopsmötets beslut

ändras i biskopsmötets beslut av den 10 september 2002 om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar (Kyrkans författningssamling nr 86) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
 

En präst kan förrätta gudstjänster och kyrkliga förrättningar som avses i detta beslut, om han eller hon är

1) präst i en medlemskyrka i Lutherska världsförbundet,

2) präst i en medlemskyrka i Borgågemenskapen,

3) präst i en medlemskyrka i Evangelische Kirche in Deutschland (EKD),

4) präst i Skotska kyrkan (Church of Scotland),

5) vigd präst med fulla prästrättigheter i sin egen kyrka Finska metodistkyrkan (Suomen metodistikirkko) eller Finlands svenska metodistkyrka.
— — — — — — — — — — — — — —
 

_______

 

Detta beslut trädde i kraft den 14 februari 2012.
 

_______
 

 

Denna ändring har implementerats i nr 86 i författningssamlingen.

 

Redigerad