Hyppää sisältöön

Nr 100 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete

Givet i Esbo den 13 september 2005
 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 18 och 20 § i kyrkoordningen ändrat 3 § i beslutet av den 14 september 2004 om examen i ledning av församlings-arbete som följer:

3 §
 

Den egentliga examen består av en studiehelhet som omfattar sex (6) studiepoäng och som räcker cirka en termin under vilken kyrkoherdens uppgifter och ledarskap behandlas. Under denna tid ordnas ett lämplighetstest genom vilket klarläggs examinandens förutsättningar att leda ett arbetslag.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2005.
 

________
 

Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen.

 

Redigerad