Hyppää sisältöön

Lagstiftning

Kyrkans verksamhet styrs av kyrkolagen och kyrkoordningen. Här ges information om de lagar och bestämmelser som gäller kyrkan samt modellreglementen.

Kyrkolagen innehåller bestämmelser om förhållandet mellan kyrkan och staten

I kyrkolagen finns bestämmelser om förhållandet mellan kyrkan och staten, kyrkans organisation och kyrkans förvaltning. Riksdagen godkänner ändringar i kyrkolagen på kyrkomötets förslag.

I kyrkoordningen finns mer detaljerade bestämmelser om kyrkans verksamhet och förvaltning. Kyrkoordningen utfärdas av kyrkomötet.

I detta avsnitt finns också information om följande: kyrkoval, kyrkans författningssamling, kodifiering av kyrkolagstiftningen, kyrkans centralförvaltnings interna föreskrifter och modellstadgar.

 

Evenemang

Axplock