Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsen sköter gemensamma uppgifter

Kyrkostyrelsens uppgifter

  • främja kyrkans verksamhet och församlingarnas arbete
  • stöda och koordinera församlingarnas verksamhet och förvaltning
  • fördela understöd och anslag till församlingar och organisationer
  • sköta kyrkans relationer till staten och samhället i övrigt
  • bevaka kyrkans intressen
  • ge utlåtanden till statsrådet
  • bereda ärenden för kyrkomötet
  • verkställa kyrkomötets beslut
  • utgöra styrelse för kyrkans centralfond
  • sköta kyrkans gemensamma kommunikation

Kyrkostyrelsens arbetsordning (på finska) finns här.

Reglemente för Kyrkostyrelsen finns här.

Redigerad