Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens plenum

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum

Kyrkostyrelsens viktigaste ärenden som kräver beslut behandlas i plenum.

Medlemmar i kyrkostyrelsens plenum:
• ärkebiskopen som ordförande
• två biskopar
• två präster
• nio lekmannamedlemmar

Präst- och lekmannamedlemmarna utses av kyrkomötet, biskoparna utses av biskopsmötet. Mandatperioden är fyra år.
 

Dokument från Kyrkostyrelsens plenum

Protokoll från Kyrkostyrelsens plenum publiceras cirka en vecka efter mötet, när protokollen har justerats. Föredragningslistorna publiceras tisdag veckan före mötet.

 

Sekreterare: förvaltningschef Asta Virtaniemi

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum 1.6.2016–31.5.2020

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet, elektorer

biskop

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

kyrkomötesombud, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

kyrkomötesombud, lagutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

docent, medicinalråd

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

kyrkostyrelsens plenum

sakkunnig i internationella ärenden

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

diplomingenjör

Redigerad