Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsens plenum

Medlemmar står och ler.
Medlemmar i kyrkostyrelsens plenum 2020-31.1.2021. Därefter har biskop Mari Leppänen ersatt biskop Kalliala.

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum

Kyrkostyrelsens viktigaste ärenden som kräver beslut behandlas i plenum.

Medlemmar i kyrkostyrelsens plenum:
• ärkebiskopen som ordförande
• två biskopar
• två präster
• nio lekmannamedlemmar

Präst- och lekmannamedlemmarna utses av kyrkomötet, biskoparna utses av biskopsmötet. Mandatperioden är fyra år.
 

Dokument från Kyrkostyrelsens plenum

Protokoll från Kyrkostyrelsens plenum publiceras cirka en vecka efter mötet, när protokollen har justerats. Föredragningslistorna publiceras tisdag veckan före mötet.

 

Sekreterare: förvaltningschef Asta Virtaniemi

Medlemmar i Kyrkostyrelsens plenum 1.6.2020–31.5.2024

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

Biskop i S:t Michels stift, medlem i Kyrkostyrelsens plenum, ordförande för handboksutskottets

biskop

kyrkostyrelsens plenum

bokförare, ordförande

kyrkostyrelsens plenum

stud. i samhällsvetenskaper, projektkoordinator

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

docent, medicinalråd

Biskop i Åbo ärkestift, framtidsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

biskop

kyrkostyrelsens plenum

läkare, teologie magister

kyrkostyrelsens plenum

kyrkoherde, kontraktsprost

kyrkostyrelsens plenum

ledande diakoniarbetare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

diplomingenjör

kyrkomötesombud, lagutskottet, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

Redigerad