Hyppää sisältöön

Cirkulär 2020

Bilagor

 • 30/2020 Församlingarnas avtal
 • 29/2020 Lotta Svärd 100 år
 • 28/2020 Kollekterna år 2021
 • 28/2020 bilaga Kollekterna år 2021.docx
 • 26/2020 Nya beslut om examina har offentliggjorts i kyrkans författningssamling
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 135-2020 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 136/2020 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av tjänsteinnehavaren som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 137/2020 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavaren som arbetar som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 138-2020 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 139-2020 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken samt av tjänsteinnehavaren som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 140-2020 Biskopsmötets beslut om den examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde
 • 26/2020 bilaga Kyrkans författningssamling 141-2020 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift
 • 25/2020 Reviderade beskrivningar av kärnkompetensen för yrken och specialuppgifter inom andligt arbete
 • 24/2020 Ökning av församlingarnas understödsanslag
 • 22/2020 Möten med östeuropeiska romer i församlingens arbete
 • 21/2020 Slutrapporten för projektet Kipa 2 publicerad
 • 21/2020 bilaga Slutrapporten för projektet Kipa 2 4.8.2020
 • 20/2020 Nya anvisningar om ekonomiförvaltningen till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna (de ekonomiska församlingsenheterna)
 • 17/2020 Kopieringsavtalen överförs till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna vid ingången av 2021
 • 16/2020 Förberedelser i församlingarna inför massinvandring
 • 15/2020 Mallarna för anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning har uppdaterats
 • 15/2020 bilaga 1 Besvärsanvisning kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll
 • 15/2020 bilaga 2 Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning annat organs protokoll
 • 15/2020 bilaga 3 Besvärsförbud
 • 15/2020 bilaga 4 Besvärsanvisning_kyrkofullmäktige utdrag
 • 15/2020 bilaga 5 Besvärsanvisning_gemensamma kyrkofullmäktige utdrag
 • 15/2020 bilaga 6 Anv för omprövningsbegäran_församlings myndighets beslut
 • 15/2020 bilaga 7 Anv för omprövningsbegäran kyrklig samf myndighets beslut
 • 15/2020 bilaga 8a Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran kyrkobesvär
 • 15/2020 bilaga 8b Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran förvaltningsbesvär
 • 15/2020 bilaga 9a Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran kyrkobesvär_gemensamma kyrkorådet
 • 15/2020 bilaga 9b Besvärsanvisning till beslut till följd av omprövningsbegäran förvaltningsbesvär_gemensamma kyrkorådet
 • 15/2020 bilaga 10 Rättelseanvisning och besvärsanvisning upphandling som omfattas av upphandlingslagen
 • 15/2020 bilaga 11 Rättelseanvisning och bevärsanvisning upphandling som inte omfattas av upphandlingslagen
 • 14/2020 Projektet kipa 2 framskrider i samarbete med församlingarna
 • 14/2020 bilaga Utveckling av ekonomi- och personalförvaltningens informationssystem - Projektplan
 • 13/2020 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2020
 • 13/2020 bilaga Anvisning till förvaltningsområdet om beredning av ordensförslag för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden
 • 10/2020 Ibruktagande av Suomi.fi -meddelanden
 • 6/2020 Nationella veterandagen 27 april 2020
 • 5/2020 Församlingarna kan anordna penninginsamlingar
 • 2/2020 Ansökan om understöd enligt prövning 2020
 • 1/2020 Val av lekmannamedlemmar till stiftfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet samt kandidatuppställning för val av medlemmar i kyrkostyrelsen
 • 1/2020 bilaga 1 Anvisningar för valmötets ordförande
 • 1/2020 bilaga 2 Protokoll för valmötet för lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige
 • 1/2020 bilaga 3 Protokoll för det gemensamma valmötet för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen
Redigerad