Hyppää sisältöön

Cirkulär 2020

Bilagor

  • 4/2020 Årsdagen av vinterkrigets slut
  • 3/2020 Beräknad andel av pensionsansvaret som saknar täckning 31.12.2019
  • 2/2020 Ansökan om understöd enligt prövning 2020
  • 1/2020 Val av lekmannamedlemmar till stiftfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet samt kandidatuppställning för val av medlemmar i kyrkostyrelsen
  • 1/2020 bilaga 1 Anvisningar för valmötets ordförande
  • 1/2020 bilaga 2 Protokoll för valmötet för lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige
  • 1/2020 bilaga 3 Protokoll för det gemensamma valmötet för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen
Redigerad