Hyppää sisältöön

Cirkulär 2016

Cirkulär 2016

Bilagor

 • 21/2016 Administrativ anvisning om strukturförändringar samt tröskel för ingripande
 • 21/2016 bilaga Administrativ anvisning om ändring i församlingsindelningen och grundande av kyrklig samfällighet
 • 16/2016 Uppdatering av bokföringsanvisningen och kontoplanen samt anvisning för bokföring av fonder med särskild täckning och kollekter
 • 13/2016 Kollekterna år 2017
 • 13/2016 bilaga Kollekterna år 2017
 • 12/2016 Tjänsten bli medlem i kyrkan förnyas
 • 10/2016 Arrangemang för jordfästning av stupade finländska hjältar som hittats på fältet
 • 9/2016 Kyrkolagen, kyrkoordningen, valordningen för kyrkan och kyrkans författningssamling – 2016
 • 8/2016 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2016
 • 8/2016 bilaga Anvisningar för ordensforslag 2016
 • 7/2016 Utkast till kodifiering av kyrkans lagstiftning klart
 • 5/2016 Examensfordringarna för tjänsterna inom andligt arbete
 • 4/2016 Rättegångsavgifterna höjdes 1.1.2016 – uppdatering av rättegångsavgifterna i mallarna för anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
 • 2/2016 Nationella veterandagen 27.4.2016
 • 1/2016 Val av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet Anvisningar för ordförande och protokollmallar
 • 1/2016 bilaga 1 Anvisningar för valmötets ordförande
 • 1/2016 bilaga 2 Protokoll för valmötet för lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaledamöter i kyrkomötet
 • 1/2016 bilaga 3 Protokoll för det gemensamma valmötet för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaledamöter i kyrkomötet
Redigerad