Hyppää sisältöön

Cirkulär 2014

Bilagor

 • 31/2014 Valet av revisor för fullmäktigeperioden 2015–2018 samt ändringar i revisionen
 • 31/2014 bilaga 1 Anbudsbegäran för granskning av församlingens förvaltning och ekonomi
 • 31/2014 bilaga 2 Bilaga för anbudstävling gällande församlingarnas revision
 • 30/2014 Barnkonsekvensbedömning i administrativa beslut
 • 29/2014 Församlingarnas avgifter till kyrkans centralfond
 • 28/2014 Tio år sedan julannandagens tsunami
 • 27/2014 Rätt till penninginsamling åt kyrkan
 • 26/2014 Anmälningsplikt enligt barnskyddslagen
 • 25/2014 Anmälning av inkomstskattesatsen 2015 till skatteförvaltningen
 • 25/2014 bilaga 1 Anmälan om ev.luth. församlingens inkomstskattesats för 2015
 • 25/2014 bilaga 2 Församlingens inkomstskattesats för 2015
 • 24/2014 Kyrkans framtidsredogörelse publicerad
 • 23/2014 Flaggning på barnkonventionens dag 20.11.2014
 • 22/2014 Kyrkans författningssamling nr 118 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
 • 22/2014 bilaga Kyrkans författningssamling nr 118 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete
 • 21/2014 Kollekterna år 2015
 • 21/2014 bilaga Kollekterna år 2015
 • 20/2014 Grunder för beredningen av budgeten 2015
 • 19/2014 Skolornas religiösa evenemang och den nya lagen om elev- och studerandevård
 • 18/2014 Gästfrihet, förmåner och gåvor i församlingen
 • 17/2014 Normalinstruktion för utvärderingsdirektioner
 • 16/2014 Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan
 • 15/2014 Kyrkan språkstrategi ”tillsammans och inför gud på vårt eget språk” är klar
 • 14/2014 Ändring av förvaltningslagen gällande angivande av handläggningstid för ett ärende samt förvaltningsklagan
 • 13/2014 De nya avgifterna som uppbärs för utlämnande av uppgifter ur kyrkoböckerna 15.4.2014
 • 13/2014 bilaga Kyrkans författningssamling nr 117 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 12/2014 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga
 • 11/2014 Ordensförslag för självständighetsdagen 2014 och förslag till utmärkelsetecken för församlingsarbete
 • 11/2014 bilaga Undervisning- och kulturministeriet; Anvisningar om ordensframställningar
 • 10/2014 Aktuellt om kyrkans pensionsanstalt 2013
 • 9/2014 Kopieringsutredning i vissa församlingar och kyrkliga samfälligheter år 2014
 • 8/2014 Nationella veterandagen 27.4.2014
 • 7/2014 Nytt avtal om upphandlingssamarbete med KL-kuntahankinnat oy
 • 6/2014 Kristna organisationers konfirmandundervisning och kirjuri-systemet
 • 5/2014 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2013
 • 4/2014 Kyrkans författningssamling nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
 • 4/2014 bilaga Kyrkans författningssamling nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
 • 3/2014 Församlingsvalet 2014: tillsättande av valnämnd, röstningsområden och beställning av valdokument
 • 3/2014 bilaga Blankett för beställning av dokument för församlingsvalet 2014
 • 2/2014 1. Insändande av statistisblanketterna a7−a9 till kyrkostyrelsen för statistikåret 2013 2. Förfrågan om förhandsuppgifter om församlingarnas bokslut år 2013
 • 1/2014 Nya avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna 1.2.2014
 • 1/2014 bilaga Kyrkans författningssamling nr 115 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
Redigerad