Hyppää sisältöön

Cirkulär 2013

Bilagor

 • 25/2013 Anvisningar för upprättande av församlingens beredskapsplan 2013
 • 25/2013 bilaga Anvisningar för upprättande av församlingens beredskapsplan 2013
 • 24/2013 Ändringar i kyrkolagens bestämmelser om skyddet av kyrkliga byggnader
 • 23/2013 Ändringar i användningen av trådlösa mikrofoner vid årsskiftet
 • 22/2013 Ändringar i kyrkolagen, kyrkoordningen och valordningen för kyrkan gällande sättet att välja kyrkoherde, kyrkomedlemskapet för utlänningar som saknar hemkommun samt initiativrätten i stiftsfullmäktige
 • 22/2013 bilaga Initiativ för stiftsfullmäktige
 • 21/2013 Församlingarnas avgifter till kyrkans centralfond
 • 20/2013 Barnkonventionens dag den 20 november 2013 blir flaggdag
 • 19/2013 Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst
 • 19/2013 bilaga Anvisningar för tillämpning av bestämmelserna om examina som ger behörighet för kantorstjänst
 • 18/2013 Utveckling av församlingsstrukturerna – den nya kyrkliga samfälligheten 2015
 • 17/2013 Kyrkans författningssamling nr 114 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
 • 17/2013 bilaga Kyrkans författningssamling nr 114 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
 • 16/2013 Kyrkans författningssamling nr 113 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter
 • 16/2013 bilaga Kyrkans författningssamling nr 113 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter
 • 15/2013 Kyrkans författningssamling nr 112 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
 • 15/2013 bilaga Kyrkans författningssamling nr 112 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om examina eller utbildning som förutsätts av dem som anställs i tjänster för arbetet bland barn
 • 14/2013 Anmälning av inkomstskattesatsen 2014 till skatteförvaltningen
 • 14/2013 bilaga 1 Anmälan om ev.luth. församlingens inkomstskattesats för 2014
 • 14/2013 bilaga 2 Församlingens inkomstskattesats för 2014
 • 13/2013 Kollekterna år 2014
 • 13/2013 bilaga Kollekterna 2014
 • 12/2013 Grunder för beredningen av budgeten 2014
 • 11/2013 Ändring av reglementet för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet
 • 11/2013 bilaga Ändringar i modellreglementena för kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet
 • 10/2013 Ändringssökande i beslut som gäller utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker
 • 9/2013 Gemensam uppgiftsklassificering och modellexempel för den elektroniska dokumentförvaltningen
 • 9/2013 bilaga 1 Uppgiftsklassificering för församlingar och samfälligheter
 • 9/2013 bilaga 2 Kyrkoherdeval utan kommentarer
 • 9/2013 bilaga 3 Anställning Rekrytering
 • 9/2013 bilaga 4 Årsbunden lönedel utan kommentarer
 • 9/2013 bilaga 5 Budget verksplan
 • 9/2013 bilaga 6 Upphandling Öppet förfarande
 • 9/2013 bilaga 7 Förrättningar
 • 8/2013 Ordensförslag för självständighetsdagen 2013 och utmärkelsetecken för församlingsarbetet
 • 8/2013 bilaga Undervisnings- och kulturministeriet; Anvisningar om ordensframställningar
 • 7/2013 Nya tjänstemannarättsliga bestämmelserna i kraft 1.6.2013
 • 6/2013 Församlingarnas beredskapsplanering åren 2013–2014
 • 5/2013 Aktuellt om kyrkans pensionsanstalt
 • 4/2013 Nationella veterandagen 27.4.2013
 • 3/2013 Den beräknade andelen av pensionsansvaret 31.12.2012
 • 2/2013 Inlämning av statistikblanketterna a7−a9 för statistikåret 2012 till kyrkostyrelsen
 • 1/2013 Ändring av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om ekonomiförvaltningen, Lag om skyldighet för medlemmar i evangelisk-lutherska församlingar att betala skatt till församlingen
Redigerad