Hyppää sisältöön

Ombud för S:t Michels stift

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

rektor (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, allmänna utskottets vice ordförande, elektor
kyrkomötesombud, kyrkomötets första vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, handboksutskottet, kansliutskottet
kyrkomötesombud, framtidsutskottets vice ordförande, elektor

professor emeritus

kyrkomötesombud, lagutskottet, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

Redigerad