Hyppää sisältöön

Ombud för Lappo stift

kyrkomötesombud, vice ordförande för lagutskottet, elektorer

pol.lic.

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

kyrkomötesombud, handboksutskottet

domprost

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

Redigerad