Hyppää sisältöön

Ombud för Lappo stift

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

lektor

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektor

toimitusjohtaja

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottets ordförande

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

kyrkomötesombud, lagutskottet

vicehäradshövding,

Redigerad