Hyppää sisältöön

Ombud för Kuopio stift

kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastori

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kt-asiantuntija

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

docent, medicinalråd

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud

erityisnuorisotyönohjaaja

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

yliopistonlehtori

Redigerad