Hyppää sisältöön

Ombud för Esbo stift

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

läkare

kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

universitetslärare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

diplomingenjör

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktör

Redigerad