Hyppää sisältöön

Ombud för Esbo stift

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

läkare

kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet, elektor

kyrkoherde

kyrkomötesombud, lagutskottet, expeditionsutskottets ordförande

universitetslärare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

diplomingenjör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorerna

verkställande direktör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

församlingspastor

Redigerad