Hyppää sisältöön

Ombud för Åbo ärkestift

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

pastor, teol.dr

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

Key Account Manager

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

diakoni

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

stiftspastor

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, vice ordförande för kansliutskottet

tutkija

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektorer

pol.mag.

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

yhtymäjohtaja

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

maanviljelijä

Redigerad