Hyppää sisältöön

Ombud för Åbo ärkestift

kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastor, teol.dr

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, vice ordförande och sekreterare för kansliutskottet

lektor i småbarnspedagogik

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, elektorer

pastor

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

pol.mag.

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottet

rektor

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

speciallärare

Redigerad