Hyppää sisältöön

Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet bereder ärenden som gäller kyrkans tro och lära, grunderna för kyrkans verksamhet, förhållandet mellan kyrkan och staten och kyrkans förhållande till andra kyrkor och trossamfund samt frågor i anslutning till detta.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, vice ordförande för konstitutionsutskottet

kontraktsprost, docent

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

ledande familjerådgivare

Biskop i Kuopio stift, ordförande i allmanna utskottet

biskop

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

lektor, pastor, psykoterapeut

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

docent, medicinalråd

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

universitetslärare

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

redaktör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

chefredaktör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

ledare för hemlandsarbetet (pens.)

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, kansliutskottet

rektor

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

kyrkoherde, kontraktsprost

Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

biskop

Redigerad