Hyppää sisältöön

Konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet bereder ärenden som gäller kyrkans tro och lära, grunderna för kyrkans verksamhet, förhållandet mellan kyrkan och staten och kyrkans förhållande till andra kyrkor och trossamfund samt frågor i anslutning till detta.

Uppgifterna uppdateras efter sessionen i augusti 2020.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

konstitutionsutskottets sekreterare
Redigerad