Hyppää sisältöön

Handboksutskottet

Handboksutskottet bereder ärenden som gäller kyrkliga böcker och frågor i anslutning till dem.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

kyrkomötesombud, vice ordförande för handboksutskottet

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, handboksutskottet

pastor, teol.dr

kyrkomötesombud, handboksutskottet

företagare

kyrkomötesombud, handboksutskottet, kansliutskottet

lektor

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

kaplan, psykoterapeut

Biskop i Helsingfors stift, handboksutskottet

biskop

kyrkomötesombud, handboksutskottet

teol.mag.

kyrkomötesombud, handboksutskottet

domprost

kyrkomötesombud, handboksutskottet, elektorer

kantor, företagare

Redigerad