Hyppää sisältöön

Framtidsutskottet

Framtidsutskottet bereder ärenden i anslutning till långsiktig utveckling av kyrkans arbete samt framtidsfrågor.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

spetsprojektkoordinator

kyrkomötesombud, vice ordförande för framtidsutskottet

professor emeritus

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

docent

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

redaktör

Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer

biskop

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

överlärare, psykoterapeut

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

klasslärare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

historielärare, fil.dr

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektorer

rekaktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

ledare för skol- och ungdomsarbete

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

speciallärare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

kyrkoherde

Redigerad