Hyppää sisältöön

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet bereder ärenden som gäller den kyrkliga förvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

speciallärare

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

servicecenterdirektör (pens.)

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

familjeterapeut, psykiatrisjukskötare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

pol.mag.

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

verksamhetsledare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

sjukhussjälavårdare, präst

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

rektor

Biskop i Borgå stift, förvaltningsutskottet

kyrkoherde

Redigerad