Hyppää sisältöön

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet bereder ärenden som gäller den kyrkliga förvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, ordförande i förvaltningsutskottet, elektor

pensionär, tid. riksdagsledamot

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

kyrkoherde, domprost

Biskop i Esbo stift, förvaltningsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

informationschef

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor

stiftspastor

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet, medlem i kyrkostyrelsens plenum

docent, medicinalråd

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, vice ordförande för kansliutskottet

forskare

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor
kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

präst för läroanstalter

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet

sjukhussjälavårdare, präst

Biskop i Lappo stift, förvaltningsutskottet

biskop

Redigerad