Expeditionsutskottet

Expeditionsutskottet sätter upp de expeditioner som gäller mötets beslut.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

universitetslärare

kyrkomötesombud, handboksutskottet, expeditionsutskottet

kaplan, psykoterapeut

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet

direktör

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen

vicehäradshövding

Redigerad