Hyppää sisältöön

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet bereder kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget samt verksamhets- och ekonomiplan, verksamhetsberättelsen och bokslutet samt övriga ärenden i anslutning till församlingarnas ekonomi och villkoren för anställningsförhållanden.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktör

kyrkomötesombud, vice ordförande för ekonomiutskottet, expeditionsutskottet, elektorer

läkare

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

verkställande direktör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

rektor, teol.lic.

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

ekonomichef (pens.)

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

försäljningschef

kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

professor (pens.)

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kontraktsprost

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, expeditionsutskottet

direktör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet, elektorer

kyrkoherde

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

diplomingenjör

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

församlingsråd

Redigerad