Hyppää sisältöön

Allmänna uskottet

Allmänna utskottet bereder ärenden som gäller kyrkans gemensamma verksamhet och utvecklandet av denna och ärenden som inte ska beredas av andra utskott.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

fältbiskop, allmänna utskottets ordförande

fältbiskop

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kommunikationschef

kyrkomötesombud, allmänna utskottet, kansliutskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

dipl.ing.

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

diakon

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

läkare

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

kyrkoherde

kyrkomötesombud, allmänna utskottets vice ordförande, elektor
kyrkomötesombud, allmänna utskottet

överläkare

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

rektor

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

jordbrukare

Redigerad