Hyppää sisältöön

Talmanskonferensen

Talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande samt utskottens och elektorernas ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Talmanskonferensen har i uppgift att:

  • ge kyrkomötet förslag om sammanträdesorten, sammanträdestidpunkten och annat som gäller kyrkomötets arbete, om till vilket utskott ärenden ska remitteras för beredning och vilket utskott som ska ge sitt utlåtande i ärendet och om tillsättande av extra utskott
  • ge anvisningar om arbetsarrangemangen på kyrkomötet och om utskottens verksamhetsområden och utskottsarbetet.

Talmanskonferensen kan ge anvisningar om hur ombuden ska be om ordet och komma med inlägg. Talmanskonferensen kan då i samband med ett visst ärende rekommendera att man vid behandlingen av ärendet i plenum iakttar så kallad försnabbad behandling, vilket innebär att inläggen är till exempel högst fem minuter långa.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman

Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktör

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

spetsprojektkoordinator

kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad