Hyppää sisältöön

Förstärkta talmanskonferensen

Förstärkta talmanskonferensen ska på begäran ge ett utlåtande om huruvida ett förslag måste avgöras med kvalificerad majoritet eller inte.

Förstärkta talmanskonferensen består av ärkebiskopen, kyrkomötets vice ordförande, utskottens ordförande och om utskottets ordförande är en biskop en lekman som utskottet utser inom sig, ordförande för elektorerna, stiftsbiskoparna och fältbiskopen.

Ärkebiskopen är ordförande, kyrkomötets båda vice ordförande är vice ordförande. Sekreterare är kyrkomötets generalsekreterare.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

ärkebiskop, ordförande i kyrkomötet, biskopsmötet och kyrkostyrelsen

ärkebiskop

kyrkomötesombud, kyrkomötets 1. vice ordförande, ekonomiutskottet

läkare, med.dr

kyrkomötesombud, kyrkomötets 2. vice ordförande, förvaltningsutskottet, expeditionsutskottets ordförande

kommunalråd

Biskop i Esbo stift

Biskop

Biskop i S:t Michels stift, framtidsutskottet, elektorer

biskop

Biskop i Kuopio stift, ordförande i allmanna utskottet

biskop

Biskop i Åbo ärkestift, lagutskottet

biskop

kyrkomötesombud, handboksutsottets ordförande

författare, chefredaktör

Biskop i Uleåborgs stift, ekonomiutskottet

biskop

kyrkomötesombud, allmänna utskottets ordförande

redaktör, kyrkosångare

kyrkomötesombud, framtidsutskottets ordförande

spetsprojektkoordinator

Biskop i Helsingfors stift, handboksutskottet

biskop

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet, vice ordförande för expeditionsutskottet

universitetslärare

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, kansliutskottets ordförande, elektorer

familjerådgivare, präst

Biskop i Lappo stift, ordförande i förvaltningsutskottet, ordförande i elektorer

biskop

Biskop i Tammerfors stift, ordförande i konstitutionsutskottet

biskop

kyrkomötesombud, lagutskottets ordförande

lagman

fältbiskop, vice ordförande för allmänna utskottet

fältbiskop

kyrkomötesombud, ekonomiutskottets ordförande, vice ordförande för elektorer

verkställande direktör

kyrkomötesombud, vice ordförande för förvaltningsutskottet

församlingsråd, ped.mag.

kyrkomötets generalsekreterare, expeditionsutskottets sekreterare, talmanskonferensens och förstärkta talmanskonferensens sekreterare
Förvaltningsavdelningen
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad