Hyppää sisältöön

Skapa inloggningsuppgifter för valmansföreningen

På den här sidan ger vi anvisningar om hur ombudet får tillgång till användarnamnet för valmansföreningen.

Valmansföreningens ombud får användarnamnet genom att följa dessa anvisningar.

För att skapa användarnamnet behöver du den e-postadress som valmansföreningens ombud har gett.

1. Gå till adressen: ehdokasgalleria.sangre.fi

2. Tryck på ”Skaffa ett nytt lösenord”.

3. Skriv in ombudets e-postadress i fältet ”E-post”.
E-postadressen ska vara den samma som tidigare lämnats till domkapitlet. Om lösenordet måste bytas eller om ombudet inte har lämnat sin e-postadress bör du kontakta domkapitlet i ditt stift. Domkapitlet vidareförmedlar informationen till kandidatgallerians administratörer.

4. Efter ca tre minuter skickas ett meddelande med användarnamnets lösenord till ombudets e-post. Om du inte fått meddelandet inom denna tid, kontrollera e-postens skräpkorg.

Därefter kan du logga in i Kandidatgalleriet på adressen: ehdokasgalleria.sangre.fi.

Som ombudets inloggningsuppgifter fungerar e-postadressen och det lösenord som skickades i meddelandet.

 

Om ombudet fungerar som ombud för flera valmansföreningar, kan han eller hon med ett användarnamn administrera de valmansföreningar till vilka den egna e-postadressen är kopplad.

Användningen av användarnamnet

Valmansföreningens kandidater kan hjälpa ombudet att mata in uppgifter.

Redigerad