Hyppää sisältöön

Anvisningar för kandidatgalleriet

På den här sidan finns användarinstruktioner för Kandidatgalleriet. I galleriet presenteras kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet. Instruktionerna riktar sig till valmansföreningarnas ombud.

Tekniska anvisningar

Tidsplan

15.11.2019  Kandidatuppställningen avslutas

21.11.2019  fr.o.m. kl. 10.00  Valmansföreningarnas ombud kan skapa valmansföreningsspecifika inloggningsuppgifter för administreringen av kandidatgalleriet.

21.11-13.12.2019  Ombuden matar in valmansförenings- och kandidatuppgifterna.

21.11-13.12.2019 Ombuden kan få användarstöd per e-post.

13.12.2019  De officiella kandidatuppgifterna slås fast - valmansföreningarna kan fortfarande mata in tilläggsuppgifter om kandidaterna och en beskrivning av valmansföreningen.

15.12.2019  Domkapitlen granskar uppgifterna om valmansföreningarna och kandidaterna samt matar in kandidatnumren.

30.12.2019 Valmansföreningarnas inloggningsuppgifter spärras - presentationerna av kandidaterna och valmansföreningarna kan inte längre ändras/kompletteras.

8.1.2020 Kandidatgalleriet publiceras

Uppgifter som förs in av valmansföreningarnas ombud

Presentation av valmansföreningen

 • Beskrivning av valmansföreningen

Officiella uppgifter om kandidaten

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Födelsetid – Åldern beräknas på basis av födelsetiden
 • Titel eller yrke
 • Hemförsamling

Presentation av kandidaten

Kandidat i kyrkomötesvalet

 • Kandidaternas bilder - kvadratisk bild i jpg- eller png-format. Bilden kan också beskäras av en bild i en annan form.
 • Presentation av kandidaten (max. 500 tecken)
 • Svar på frågan:  Varför ställer du upp i valet?  (max. 500 tecken)
 • Svar på frågan: Vad vill du ska ändra i kyrkan under de fyra kommande åren och hur ska det ske?  (max. 500 tecken)
 • Har kandidaten varit kyrkomötesombud tidigare

Kandidat i stiftsfullmäktigevalet

 • Kandidaternas bilder - kvadratisk bild i jpg- eller png-format. Bilden kan också beskäras av en bild i en annan form.
 • Presentation av kandidaten (max. 500 tecken)
 • Svar på frågan: Varför ställer du upp i valet? (max. 500 tecken)
 • Svar på frågan: Vad vill du att ska ändra i stiftet under de kommande fyra åren och hur ska det ske?  (max. 500 tecken)
 • Har kandidaten varit stiftsfullmäktigemedlem tidigare

Så används kandidatgalleriet

Valmansföreningens ombud kan skapa inloggningsuppgifterna via sin egen e-post.

Domkapitlen vidareförmedlar ombudens e-postadresser till Kandidatgalleriet.

Valmansföreningarnas ombud svarar för att uppgifterna om valmansföreningarna och kandidaterna förs in i Kandidatgalleriet. Valmansföreningens kandidater kan hjälpa ombuden att föra in uppgifterna.

Administratörsinloggning

Valmansföreningens ombud kan skapa ett administratörsanvändarnamn från och med 21.11 kl. 10.00.

Tekniska anvisningar för kandidatgalleriet

Användarnamn

Inmatning av valmansföreningens information

Inmatning av kandidatinformation

Användarstöd

Om du har problem med att använda Kandidatgalleriet kan du ta kontakt per e-post, aku.sonninen@evl.fi.

Om du har problem med att skapa användarnamnet, kontrollera först e-postens skräpkorg.

 

Redigerad