Tillbaka

Utbildningsdag i barnkonsekvensanalys

Utbildningsdag i barnkonsekvensanalys

21.9.2019 klo 9.30 - 16.00
Välkommen på barnombudsdag till Tammerfors

En Barnombudsdag ordnas i Tammerfors, dagen riktar sig till församlingens barnombud, förtroendevalda, kyrkoherdar och andra intresserade. Jurist Ulrika Krook berättar om barns och ungas juridiska rättigheter. 

Anmälan med program

 

 

Församlingarnas i Tammerfors
Näsilinnankati 26, 33100 Tammerfors
Tillbaka

Redigerad