Utbildningsdag i barnkonsekvensanalys

En utbildning i barnkonsekvensanalys ordnas i Tammerfors 21.9.2019