Hyppää sisältöön
null Sielunhoidon symposium

Sielunhoidon symposium

28.4.2020 klo 09.30 - 09.30
Ihmisen arvo – neuvottelukysymys? Ihminen ekosysteemissä, identiteetti hukassa kohdusta hautaan.

KENELLE  

Yhteisöjen rakentajille, ihmissuhdetyötä tekeville, kasvattajille ja kohtaajille. Työntekijöille kirkossa, koulussa ja terveydenhuollossa. Opiskelijoille. Järjestöihmisille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille, vertaistukiryhmien ylläpitäjille.   

MITÄ  

Asiantuntijoiden puheenvuoroja & työpajatyöskentelyä. 

MISSÄ  

Tampereen Yliopisto, Kalevantie 4, 33100 Tampere (LS A1)

HINTA  

Osallistumismaksu 48e, opiskelijat 22e (sis. ohjelma, lounas, kahvi) 

 

OHJELMA 

Klo 09.30–09.45 Päivän aloitus 

klo 09.45–10.35 luento 1.  Tiina Ristikari, tutkimuspäällikkö, THL 

klo 10.45–11.30 luento 2. Tapio Luoma, arkkipiispa, ev.lut.kirkko

klo 11.30–12.15 luento 3. Elina Marttinen, kehittämispäällikkö Nyyti ry 

klo 12.15–13.15 Lounas 

klo 13.15 – 14.30 Workshop 

 1. Auttava ja ahdistava yhteisö (toiminnallinen työpaja; sosiodraama) Sami Puumala 
 1. Sielunhoitaja hukassa (identiteetti), Saku Toiviainen &
 1. Identiteetin vahvistaminen mikrotasolla, Anssi Peräkylä & Sirkku Tukiainen 
 1. Miten löydän yhteyden? Katri Suhonen ja vammaistyön neuvottelukunta 
 1. Rakentava ja rapauttava nuoruus, Sirkku Kuivasensaari & Tarja Liljendahl 
 2. Mitä työkaluiksi ilmastoahdistukseen? Anu Morikawa & Sanni Saarimäki 

klo 14.30 – 15.00 Kahvi 

klo 15.00 – 15.30 Yhteenveto  

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.in/sielunhoidon_symposium2020

Ilmoittautuminen päättyy 4.4.2020. Lisätiedot: Virpi.sipola@evl.fi, sirkku.tukiainen@evl.fi

Työpajojen esittely

klo 13.15 – 14.30 Workshop 

 

 1. Auttava ja ahdistava yhteisö (toiminnallinen työpaja; sosiodraama) Sami Puumala 

Sielunhoidon oleellinen ulottuvuus on suhde. Sielunhoito on kuin yhteisö siinä mielessä, että molemmat koostuvat suhteista, ulkoisista suhteista ihmisten välillä sekä ihmisten ja eläinten välillä, ja sisäistetyistä suhteista. Yhteisö rakentuu ryhmistä, pienimpänä mahdollisena ryhmänä pari. Samoin sielunhoito rakentuu ryhmistä, pari, pienryhmä, hengellinen yhteisö, kirkkokunta, kristikunta. Näin ollen sielunhoitoa on mielekästä tutkiskella ryhmien ja yhteisöjen näkökulmasta. Silloin se myös kannattaa tehdä ryhmämuotoisesti.

Tässä workshopissa tutkiskellaan ryhmämuotoisesti sielunhoitoa suhteiden näyttämänä: Sielunhoidollisesta parin hengen ryhmästä sielunhoidollisen yhteisön (esimerkiksi seurakunta, kirkkokunta) jatkumolla. Peruskysymyksiä tässä tutkiskelussa ovat: Mitä sielunhoidon suhteissa tapahtuu tai tulee tapahtua, kun ne rakentuvat osaksi auttavaa yhteisöä ja auttavat yhteisöä auttavaksi? Mitä sielunhoidon suhteissa tapahtuu, kun ne rakentuvat osaksi ahdistavaa yhteisöä ja ehkäisevät yhteisöä olemasta auttava?

Tässä workshopissa työskennellään pohtivan keskustelun lisäksi psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian menetelmiä soveltamalla. Ne mahdollistavat toiminnallisen luovan työskentelyn. Workshopin ohjaaja, teologi ja sosiaalipsykologi Sami Puumala on psykodraamaohjaaja j(CP) a psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian kouluttaja (TEP).

 

 1. Sielunhoitaja hukassa (identiteetti), Saku Toiviainen & Lauri Kruus

Mitä sielunhoito on? Onko sielunhoidossa jotakin luovuttamatonta? Workshop pohtii näitä peruskysymyksiä. Sielunhoidon teoria on historiallista ja muutoksenalaista, samalla sielunhoitoon liittyy jotakin pysyvää ja muuttumatonta.

Milloin auttava keskustelu on sielunhoitoa? Mikä on kirkollisessa sielunhoidossa luovuttamatonta? Voiko sielunhoito olla katsomusneutraalia? Sielunhoito on saanut paljon vaikutteita terapian maailmasta. Keskittyykö sielunhoito nykyisin jo liikaa psyyken sisäiseen maailmaan? Edellyttääkö sielunhoito sellaista reflektiokykyä, että se sulkee ihmisiä auttavan keskustelun ulkopuolelle? Onko nykyisen sielunhoidon käyttöteoria todellisuudessa atomistinen, kun se korostaa yksilön autonomiaa ja on yksilökeskeinen? Miten sielunhoito vastaa kasvavaan yhteisöllisyyden haasteeseen?

 

 1. Identiteetin vahvistaminen mikrotasolla, Anssi Peräkylä & Sirkku Tukiainen 

Sosiologinen ja psykologinen tutkimus osoittaa että ihmisen minuus on hetki hetkeltä muovautuva asia.  Me esitämme minuuttamme välittömässä sosiaalisessa kanssakäymisessä.  Kanssakäyminen toisten kanssa on myös uhka:  esittämämme minuus voi tulla torjutuksi tai kyseenalaistetuksi.  Tässä työpajassa pohditaan näitä minuuden esittämisen, vahvistamisen ja kyseenalaistamisen prosesseja mikrotasolla.  Työskentelyn pohjana ovat aidoista vuorovaikutustilanteista tehdyt litteraatiot.  Ne tulevat sekä arkisista että terapeuttisista kohtaamisista.  Litteraatioita erittelemälle opettelemme tunnistamaan minuuden kyseenalaistamisen ja vahvistamisen käytänteitä.  Mietimme myös sitä, miten minuuden kyseenalaistaminen voi palvella terapeuttisia prosesseja. 

 

 1. Miten löydän yhteyden? Katri Suhonen ja vammaistyön neuvottelukunta 

Ennakkoluulot, pelot, asenteet ja oletusarvot voivat vaikuttaa sielunhoitotilanteeseen arvottavasti. Toisen ihmisen tapa hakeutua vuorovaikutukseen, ottaa kontaktia tai viestiä voi askarruttaa, hämmentää, jopa pelottaa.  Osaanko toimia oikein? Loukkaanko sanoillani tahtomattani toista? Miten saan esimerkiksi kontaktin vaikeavammaisen henkilön kanssa, jonka viestintä puheella on hankalaa? Mistä tiedän sielunhoidon tarpeen?

Oletukset voivat ohjata toimintaamme sielunhoitotilanteessa. Esimerkiksi on mahdollista olettaa, että vammaisen henkilön hakeutuminen sielunhoitoon johtuu hänen vammastaan. Oletus voi toteutua myös niin päin, että ajatellaan, että sielunhoitotilanteessa sielunhoitajalla itsellään ei olisi vammaa.

Tässä kanavassa mietitään ja prosessoidaan myös käytännön harjoitteiden avulla kohtaamisen monitahoisia mahdollisuuksia. Mukana menossa: Katri Suhonen, Maria Lindberg, Henrik Ketola, Tuomo Burman ja Jukka Sariola.

 

 1. Rakentava ja rapauttava nuoruus, Sirkku Kuivasensaari & Tarja Liljendahl 

Hengellinen yhteisö voi tukea nuoren identiteetin rakentumista, mutta myös rapauttaa sitä. Millaisia ovat nuorten sielunhoidon kontekstit, kohtaamispinnat ja yhteisöt tehtävässäsi? Millaisia eettisiä ja valtaan liittyviä kysymyksiä nousee pohdittavaksi sielunhoitosuhteessa, jossa kohtaavat aikuinen ja kasvava nuori? Millaisia voisivat olla nuorten sielunhoidolliset ja identiteetin rakentumista aktiivisesti tukevat tulevaisuuden yhteisöt?

Tervetuloa iltapäivän työpajaan pohtimaan, jakamaan ja visioimaan nuorten sielunhoitoon ja sen erityispiirteisiin liittyviä kysymyksiä! Työpaja rakentuu vuorovaikutuksessa osallistujien kesken ja siinä on mahdollisuus pohtia omaan tehtävään liittyviä kysymyksiä.

Työpajaa ohjaavat Nuori kirkko ry:n nuorisosihteeri (mm. nuorten osallisuustoiminnot NAVI ja Kirkko 2025) ja pappi Tarja Liljendahl sekä diakoniapappi, sairaalasielunhoitaja ja kriisityöntekijä Sirkku Kuivasensaari. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki nuorten sielunhoidosta kiinnostuneet!

 

 1. Mitä työkaluiksi ilmastoahdistukseen? Anu Morikawa & Sanni Saarimäki 

llmasto- ja ympäristökriisit herättävät meissä tunteita ja ajatuksia laidasta laitaan: pelkoa, ahdistusta, surua, vihaa, turhautumista, riittämättömyyttä... Moni miettii, keiden vastuu on toimia ja mitä pitäisi tehdä? Pystytäänkö siihen? Mitäs jos ei? Missä oikein menee yksilön rajat - miten elää epävarmuuden kanssa? Mites nyt sitten tästä eteenpäin, jos oma ja maapallon aika on ”jo kortilla”? Tunteiden hautominen yksin omassa mielessä voi lamaannuttaa tai kyynistää. Moni ihmisten tunnekuormaa työssään kohtaava miettii myös, miten ilmastoahdistusta pitäisi käsitellä – ja pitäisikö sitä ylipäätänsä käsitellä?

Psykologi Sanni Saarimäki Tunne ry:stä ja Aalto yliopiston oppilaitospappi Anu Morikawa esittelevät, miten ovat käsitelleet ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita mm. opiskelijoiden kanssa. Hankalien tunteiden välttelyn sijaan istumme alas keskustelemaan ja jakamaan fiiliksiä yhdessä, vaikka yksinkertaisia vastauksia ei olekaan. Mitä työkaluiksi ilmastoahdistukseen? –työpaja on suunnattu erityisesti ihmissuhdetyötä tekeville, ja työpajassa pääset keskustelun lisäksi myös konkreettisesti kokeilemaan menetelmiä itse.

Tampereen Yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere (LS A1)
Takaisin
Päivitetty