Takaisin

Kasvatuksen erityiskoulutuksen moduulien ilmoittautumisaikaa on jatkettu

Kasvatuksen erityiskoulutuksen moduulien ilmoittautumisaikaa on jatkettu

2.12. klo 12.00 - 7.1.2020 klo 16.00
Seuraaviin kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvien kasvatuksen erityiskoulutusten moduuleihin on vielä tilaa: Dialogisuus kirkon työssä, Ulkopuolisuuden ehkäisy - lapset ja nuoret sekä Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä. Katso lisää ja ilmoittaudu koulutuksen nimen kohdasta avautuvasta linkistä.
Kaksi enkeliä Kirkon koulutuskeskuksen seinäreliefi

Dialogisuus kirkon työssä (5 op) 10.-11.2. ja 13.-15.5.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Miten moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen voivat rikastuttaa seurakunnan toimintaa? Miten olla uusia yhteisiä merkityksiä rakentavassa vuoropuhelussa seurakuntalaisten ja työkavereiden kanssa? Dialogisuus avaa kiinnostavia näköaloja omaan työntekemisen tapaan ja kirkon työhön. Kouluttajina johtaja Jarmo Kokkonen/Kirkon kasvatus ja perheasiat ja koulutussuunnittelija Sanna Jattu/ Nuori kirkko. Moduuli soveltuu myös muihin moduulirakenteisiin erityiskoulutuksiin, ks. lisää.

Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä (5 op) 14.-16.9. ja 5.-6.11.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko kirkon kasvatus? Mitä muutos tarkoittaa omassa työssäsi?  Tule pohtimaan kirkon kasvatuksen toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita. Sisältöalueina mm.   kirkon kasvatuksen raamatulliset ja teologiset lähtökohdat, kirkon kasvatus osana elämänkaarta (kasvun polku ja yhteistyö), kasvattajan identiteetti ja oma hengellinen kasvu, toimintaympäristön haasteet, kirkon kasvatukseen soveltuvat menetelmät, niiden arviointi ja kehittäminen reaktiona toimintaympäristön muutokseen. Kouluttajana asiantuntija Raija Ojell/Kirkon kasvatus ja perheasiat.

Ulkopuolisuuden ehkäisy - lapset ja nuoret (5 op) 21.-23.10. ja 7.-8.12.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Mikä on tärkeämpää kun ehkäistä ulkopuolisuutta? Kukaan alle 18-vuotias ei syrjäydy, vaan syrjäytetään. Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kirkon erityisnuorisotyön linjausten (2017) pohjalta on kehitetty moduuli, joka sopii erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan erityisnuorisotyön työotetta ja asennetta haluaville työntekijöille. Koulutuksen jälkeen osallistuja mm. osaa kehittää taitojaan lasten ja nuorten suojelemisessa, myös perheiden kanssa ja osaa tunnistaa ja käyttää työssään lapsuutta suojaavia työtapoja. Koulutus järjestetään yhteistyössä Nuori Kirkko ry:n kanssa. Kouluttajana asiantuntija Mikko Mäkelä/Kirkon kasvatus ja perheasiat.

 

Lisätietoja: kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi Kirkon koulutuskeskus.

Takaisin

Päivitetty