Hyppää sisältöön
null Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle. Ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026

Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle. Ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026

Piispainkokous hyväksyi 13.4.2021 tämän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeenista toimintaa kirkon elämän eri tasoilla vuoteen 2026 suuntaavan linjauksen. Siinä liitytään kirkon yleisstrategian keskeisiin perusperiaatteisiin. Asiakirjassa avataan ja viitoitetaan sitä, miltä pohjalta ja miten tavoittelemme tulevina vuosina kirkkona ja luterilaisina kristittyinä kristittyjen yhteyttä ja sitä kautta kirkon kokonaistehtävän entistä parempaa toteuttamista.
Julkaistu 28.4.2021

Ekumeniassa on kyse kirkkojen ja kristittyjen yhteyspyrkimyksistä eli sellaisista asenteista, teoista ja toimista, jotka edistävät kristittyjen välistä yhteyttä kaikkialla maailmassa. Kristuksen kirkon näkyvän ykseyden (unity) rakentaminen ja kristittyjen välinen yhteys (fellowship) kuuluvat yhteen. Ekumenia pyrkii kirkon uudistumiseen yhteisen kristillisen uskon pohjalta. Se on luonteeltaan kokonaisvaltaisesti kirkon ja kirkkojen elämää koskettavaa.

Julkaisun voit lukea kokonaisuudessaan tästä.

 


Öppna dörrar till enhet och gemenskap. Ekumenisk verksamhetspolicy för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till år 2026. 

Biskopsmötet godkände 13.4.2021 riktlinjerna för den ekumeniska verksamheten inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på olika nivåer av kyrkans liv fram till 2026. Riktlinjerna anknyter till de centrala grundläggande principerna i kyrkans allmänna strategi. Dokumentet lyfter fram hur och på vilken grund vi under de kommande åren som kyrka och som lutherska kristna ska sträva efter kristen enhet och därigenom allt bättre utföra kyrkans uppdrag.

Den svensk översättningen är här


The Bishops’ Conference approved 13th April 2021 this ecumenical policy which gives orientation to the ecumenical work of the Evangelical Lutheran Church at various levels of church life until 2026. It connects with the basic principles of the church’s general strategy. The document unfolds and gives guidelines concerning the basis and the means we shall make use of in the following years as a church and as Lutheran Christians in order to promote fellowship of Christians and thus better fulfil the mission of the Church as a whole.

The link to the English translation is here.

Takaisin
Päivitetty