Hyppää sisältöön
null Koulutuksia papistolle vuoden 2022 koulutuskalenterista

Koulutuksia papistolle vuoden 2022 koulutuskalenterista

Tulevana vuonna Kirkon koulutuskeskuksessa syvennytään muun muassa spiritualiteetin moniin muotoihin, saarnaamiseen ja sielunhoitoon.
Julkaistu 13.10.2021

Tutustu seuraaviin Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksiin ja ilmoittaudu 31.10. mennessä. Koulutuskalenterista löydät myös muut kirkon henkilöstölle tarkoitetut koulutukset sekä verkostotapaamiset.

Monimuotoinen spiritualiteetti (5 op)

Tutustutaan erilaisiin hengellisiin ilmiöihin kokemuksellisesti. Havainnoidaan spiritualiteetin erilaisia ilmenemismuotoja ja arvioidaan niiden soveltuvuutta seurakuntaelämään ja omaan sydämeen. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. hiljaisuuden viljely, messu, bibliodraama, hiljaisuuden jooga, ignatiaaninen spiritualiteetti, ikonit, hengellinen ohjaus ja kristillinen meditaatio.

Saarnakoulutus 2022-2023 (10 op) 

Saarnan teologia kutsuu heittäytymään poikkitieteelliseen reflektointiin: eksegetiikkaa, homiletiikkaa, systemaattista teologiaa, retoriikkaa, kirjallisuustieteitä ja taiteitakin. Erityisen keskeisessä roolissa on Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa. Harjoitelemme puhe- ja ilmaistutaitoja ja jokainen videoi yhden oman saarnansa live-tilanteessa.
     
Sielunhoidon erityiskoulutus Helsinki ja Espoo (30 op)

Luottamukselliset kohtaamiset ihmisten kanssa ja tuki elämnä vaikeissa tilanteissa ovat seurakunnan työntekijän keskeisiä tehtäviä. sielunhoidollisen työotteen tarve jamerkitys kasvavat edelleen kaikessa seurakuntatyössä. Oman työskentelytavan löytäminen, tietojen ja taitojen vahvistaminen ja sielunhoidollisen osaamisen syventäminen ovat koulutuksen ydintavoitteita.
               
Sielunhoidon erityiskoulutus Kuopio ja Mikkeli (30 op)

Luottamukselliset kohtaamiset ihmisten kanssa ja tuki elämnä vaikeissa tilanteissa ovat seurakunnan työntekijän keskeisiä tehtäviä. sielunhoidollisen työotteen tarve jamerkitys kasvavat edelleen kaikessa seurakuntatyössä. Oman työskentelytavan löytäminen, tietojen ja taitojen vahvistaminen ja sielunhoidollisen osaamisen syventäminen ovat koulutuksen ydintavoitteita.
          
Lisätietoja:
kurssisihteeri Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, kouluttaja Mika Aspinen, mika.aspinen@evl.fi, kouluttaja Juhani Holma, juhani.holma@evl.fi, kouluttaja Sirkku Tukiainen, sirkku.tukiainen@evl.fi 

Takaisin
Päivitetty