Hyppää sisältöön
null Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittely keskeytetty eduskunnassa

Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittely keskeytetty eduskunnassa

Eduskunnan hallintovaliokunta on keskeyttänyt kirkkolakiehdotuksen käsittelyn. Uuteen kirkkolakiin liittyvät valmistelut seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja tuomiokapituleissa keskeytetään.
Julkaistu 7.4.2020

Eduskunnan hallintovaliokunta odottaa kirkolta uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Tavoitteena on kestävä ja perutuslain kanssa sopusoinnussa oleva sekä perusteluiltaan nykyisten laatuvaatimusten mukainen kirkkolain kokonaisuudistus.

Eduskunnan hallintovaliokunta katsoo, että uuden kirkkolakiehdotuksen tulee täyttää perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 4/2020 vp) tekemät huomautukset. Ehdotus saa sisältää vain perustuslain 76 §:n mukaisesti kirkkolain alaan kuuvia säännöksiä. Tästä syystä osa säännöksistä on siirrettävä kirkkojärjestykseen ja osa muuhun mahdolliseen kirkolliseen lainsäädäntöön. Lisäksi on tarkasteltava, mikä osa yleisestä lainsäädännöstä koskee myös kirkkoa. Valiokunnan näkemyksen mukaan kirkkolakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä siihen jatkossa tehtävien muutosten käsittelyä on syytä helpottaa.

”Valiokunnan kannasta johtuva valmistelutehtävä on laaja ja moniulotteinen. Se vaatii paljon työtä ja yhteistyötä niin kirkon sisällä kuin muiden toimijoiden kanssa. Tämän vuoksi uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantulo viivästyy väistämättä”, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja toteaa.

Seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja tuomiokapituleissa vireillä olevat uuteen kirkkolakiin liittyvät valmistelut, kuten uusien hallinnollisten työjärjestysten ja ohjesääntöjen laatiminen, on Pihlajan mukaan nyt syytä keskeyttää.

Lisätietoja sähköpostitse: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi

Takaisin
Päivitetty