Hyppää sisältöön
null Julkaisuja kirkon ekumeenisista suhteista ja luterilaisuudesta tänään

Julkaisuja kirkon ekumeenisista suhteista ja luterilaisuudesta tänään

Tutustu uusiin julkaisuihin: "Kokoomateos Armo avaa yhteyden. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppikeskustelut ja käytännön ekumenia" sekä Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisu "Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia ja yhteiskunta"
Julkaistu 18.3.2020
Julkaisujen kansikuvat

Länsimaissa monet kirkot elävät murroskautta. Myös Suomessa on noussut yhä enemmän esiin tarve etsiä tapoja kristillisen perinteen välittämiseksi uusille sukupolville sekä pohtia luterilaista ja ekumeenista identiteettiä muuttuneessa kulttuurisessa tilanteessa. Ekumeenisia keskusteluja kristillisestä uskosta ja sen tulkinnasta sekä kirkkojen yhteisestä tehtävästä todistaa ja palvella on käyty Suomessakin jo vuosikymmeniä. Oppikeskustelut, keskinäisen tuntemuksen ja luottamuksen vahvistaminen sekä yhteistyön opettelu ovat ruokkineet toisiaan ja ulottaneet myönteisen vaikutuksensa myös seurakuntaelämän arkeen. Näistä aihepiireistä on nyt ilmestynyt kaksi teosta.

Kokoomateoksessa Armo avaa yhteyden. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppikeskustelut ja käytännön ekumeniaLinkki avautuu uudessa välilehdessä käydään läpi ekumeenisen toiminnan historia ja perusteet luterilaisen kirkkomme kontekstissa, ekumeenis-teologisen työskentelyn paikka osana kirkon organisaatiota ja päätöksentekoa sekä käytyjen oppikeskustelujen vaiheet ja saavutetut tulokset. Lopuksi annetaan virikkeitä ja ohjeita käytännön ekumenialle osana seurakuntaelämää. Julkaisua voi tilata myös painettuna.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisussa Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia ja yhteiskuntaLinkki avautuu uudessa välilehdessä hahmotellaan luterilaisesta teologiasta käsin vastauksia siihen, miten kristinuskon sanomaa voidaan tulkita tässä ajassa. Kokonaisuus on koottu pääosin luterilaisten kirkkojen välisisissä ja ekumeenisissa kokouksissa pidettyjen esitelmien pohjalta. Aluksi pureudutaan apostolisen sanoman eteenpäin välittämiseen. Tämän valossa käsitellään Jumala-puheen, kristillisen uskon ja siihen tunnustautumisen perusteita. Luterilainen käsitys kasteesta, ehtoollisesta ja konfirmaatiosta tuodaan osaksi kirkkojen vuoropuhelua. Lisäksi käsitellään myös kysymyksiä ekumeniasta, lähetyksestä ja rauhantyöstä. Lopuksi hahmotetaan kirkon tehtävää sekularisoituneessa yhteiskunnassa, kysymystä kansankirkosta ja esivallan ymmärtämistä nykykontekstissa.

Julkaisujen kirjoittaja Tomi Karttunen toimii teologian ja ekumenian johtavana asiantuntijana Kirkkohallituksen ulkoasiain osastolla. Hän on väitellyt Dietrich Bonhoefferin teologiasta ja on systemaattisen teologian, erityisesti ekumeniikan dosentti.


Lisätiedot:


Tomi Karttunen, p. 050 594 1713, tomi.karttunen@evl.fi

 

Takaisin
Päivitetty