Hyppää sisältöön
null Jatkuva oppiminen tarjoaa mahdollisuuksia myös kirkon työntekijöiden koulutukseen - Kirkkohallituksen raportti ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2018 on ilmestynyt

Jatkuva oppiminen tarjoaa mahdollisuuksia myös kirkon työntekijöiden koulutukseen - Kirkkohallituksen raportti ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2018 on ilmestynyt

Kirkon näkökulmasta yksi merkittävimmistä työskentelyistä koulutuksen kehittämiseksi vuonna 2018 oli Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke kansallisen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamiseksi. Tulevina vuosina niin sanottu jatkuva oppiminen (aiemmin elinikäinen oppiminen) tulee olemaan merkittävä kehittämisalue. Siinä tullaan korostamaan työelämässä tarvittavien muuttuvien osaamistarpeiden täyttämistä monimuotoisilla koulutuskokonaisuuksilla, jotka noudattavat jatkuvan oppimisen -periaatetta.
Julkaistu 27.5.2019

Alkuvuodesta 2019 valmistuneessa hankkeen loppuraportissa (Osaaminen ratkaisee – Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti OKM 2019) esitetään, että viitekehykseen liitettäisiin myös kirkon täydennyskoulutukseen sisältyviä opintokokonaisuuksia. Näitä olisivat pastoraalitutkinnot sekä muutamat kirkon erityiskoulutukset (sairaalasielunhoidon erityiskoulutus, perheneu-vonnan erityiskoulutus, työnohjaajakoulutus sekä organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus). Työryhmän esityksessä tunnistetaan ensimmäisen kerran kirkon järjestämä henkilöstökoulutus osana yhteiskunnan koulutusjärjestelmää. Hallituksen eroamisen vuoksi työryhmän esitykseen perustuvan asetuksen antaminen siirtyi seuraavalle hallitukselle.

Työskentely osaamisen kansallisen viitekehyksen parissa paljasti, että yhteiskunnan korostaessa koulutuksiin liittyvien ratkaisujen säädösperusteisuutta, kirkon täytyy vahvistaa päätöksentekoprosessejaan. Näyttää ilmeiseltä, että kirkkohallituksen tehtäviin tulisi lisätä myös kirkon täydennyskoulutuksia koskevien päätösten tekeminen.  

Tulevina vuosina niin sanottu jatkuva oppiminen (aiemmin elinikäinen oppiminen) tulee olemaan merkittävä kehittämisalue. Siinä tullaan korostamaan työelämässä tarvittavien muuttuvien osaamistarpeiden täyttämistä monimuotoisilla koulutuskokonaisuuksilla, jotka noudattavat jatkuvan oppimisen -periaatetta. Se tarkoittaa avoimen opetuksen uudistuvia mahdollisuuksia, alan vaihtajien oppimisen tukemista ja työelämässä tapahtuvaa opiskelua. On mahdollista, että lähivuosina korkeakoulujen avoimesta opetuksesta kehittyy kustannuksiltaan edullinen koulutusmalli, jota voidaan hyödyntää myös kirkon henkilöstön koulutuksessa.

Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperin mukaan työelämässä tapahtuva oppiminen tulee edelleen vahvistumaan ja se tulee heijastumaan myös seurakuntien työhön. Erityisen tärkeää on kirkon uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Jos seurakunnissa ei panosteta työuraansa aloittavien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen ensimmäisinä vuosina, kehittyminen kirkon työn ammat-tilaiseksi jää kesken ja motivaatio jatkaa kirkon työssä voi jäädä heikoksi.

On myös ilmeistä, että seurakunnissa on vahvistettava henkilöstön suunnittelua, sillä tulevaisuudessa työtä tullaan tekemään pienemmällä työntekijämäärällä. Samoin on välttämättä paneudut-tava henkilöstön osaamisen kehittämiseen, sillä tulevaisuuden tarpeet tulevat vain nostamaan osaamisvaatimuksia. On opittava kehittämään työtä niukemmilla resursseilla ja kyettävä löytämään työn tekemisen muotoja yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Kirkkohallituksen Ammatillisen koulutuksen raportti 2018

 

Takaisin
Päivitetty