Hyppää sisältöön
null Haasteena siirtyminen opiskelijasta kirkon työn ammattilaiseksi

Haasteena siirtyminen opiskelijasta kirkon työn ammattilaiseksi

Kirkkohallituksen raportti ammatillisesta koulutuksesta vuonna 2019 on ilmestynyt. Juuri valmistuneessa raportissa kiinnitetään huomiota teologian opiskelijoiden siirtymään tutkinto-opiskelijasta kirkon työn ammattilaiseksi.
Julkaistu 9.6.2020
Kuva: Hannu Korhonen Kuopion ev.lut. seurakunnat

Siirtyminen opiskelijan roolista työelämään merkitsee aina hyppyä tuntemattomaan. Tutkinnon suoritettuaan valmistunut opiskelija odottaa, että hänellä on valmiudet siirtyä ammattilaisen töihin. Vastaavia odotuksia on myös työelämässä.

Seurakunta odottaa, että valmistunut nuorisotyönohjaaja, diakoniatyöntekijä, lastenohjaaja, papiksi vihitty teologian maisteri tai musiikin maisteri on opintonsa opiskellut ja valmis työelämän haasteisiin. Monien tutkimusten perusteella ammattilaiseksi kehitytään vähitellen ja tavallisesti se kestää useita vuosia. Näitä kysymyksiä ryhdytään selvittämään käynnistyvässä tutkimushankkeessa, joka kohdistuu erityisesti pappeihin.

- Ammatillisen koulutuksen raportin pohjalta arvioin, että rekrytoimisen edistämisen sekä laadukkaan perehdyttämisen kehittämistarpeet tulevat tulevaisuudessa vain vahvistumaan, sanoo Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi.

Opiskelijavalinnat tehdään tulevaisuudessa entistä useammin todistusten perusteella ja useilla aloilla opiskelijat valitsevat mahdollisen suuntautumisen kirkon työhön vasta opintojen aikana. Motivaatio kirkon työhön ei enää ole tekijä, jolla on merkitystä kirkon työhön opiskelevien valinnassa.

- Toinen ilmestyneessä raportissa esille tuleva seikka, on se, että seurakunnilla entistä suuremmat mahdollisuudet hyödyntää kouluttavien laitosten koulutustarjontaa kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksessa.

Jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaiset osaamisen kehittämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi ammattitutkintoja, tutkintojen osia, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen avoimia opintoja. Myös paikallisesti järjestettävin ns. tilauskoulutuksiin on aikaisempaa suurempia mahdollisuuksia. Toistaiseksi mahdollisuudet ovat laajentuneet, mutta seurakunnat eivät aina huomaa hyödyntää niitä, vaikka usein tällaiset järjestelyt voivat tulla seurakunnilla edullisiksi.

Lisätietoja: johtaja Kari Kopperi kari.kopperi@evl.fi

Kirkkohallituksen 9.6.2020 hyväksymä Ammatillisen koulutuksen raportti vuodelta 2019

Takaisin
Päivitetty