Hyppää sisältöön
null Ennakkotietoja Kirkon koulutuskeskuksen vuonna 2021 alkavista koulutuksista

Ennakkotietoja Kirkon koulutuskeskuksen vuonna 2021 alkavista koulutuksista

Ennakkotietoja Kirkon koulutuskeskuksen vuonna 2021 alkavista koulutuksista on julkaistu. Oheisesta liitteestä löydät kaikki KK:n alkavat koulutukset sekä lähiopiskelupäivien ajankohdat. Muut koulutusten tiedot julkaistaan 17.8.2020 Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa vuodelle 2021 (www-osoitteessa koulutuskalenteri.evl.fi).
Julkaistu 2.6.2020
Inka Kivalon reliefi Kirkon koulutuskeskukssa

Kaikki Kirkon koulutuskeskuksen vuonna 2021 alkavat koulutukset lähiopiskelupäivineen löytyvät tästä linkistä.

Kirkon koulutuskeskuksen koulutustarjonnassa on uusia ja uudistettuja koulutuksia kuten:

  • Johtajana kirkossa (20 op, uudistettu Kirjo II CDY) – Johtamisen työvälineet väliportaan lähijohtajille ja muille kirkon johtamistehtävissä toimiville.
  • Syvemmälle johtamiseen (30 op, uudistettu Kirjo III) – Kohderyhmään kuuluvat kokeneet johtajat, joilla on myös runsaasti johtamiskoulutusta (esim. Kirjo II) ja jotka haluavat syventyä johtamisen kysymyksiin ja kehittyä johtamistyön asiantuntijoiksi.
  • Gospelkuoron iloa (5 op) – Tavoitteena svengi ja autenttinen gospelkuoron soundi.

KK:ssa alkaa 2021 esimerkiksi seuraavat koulutukset:

  • Erityinen tuki – nuoret ja lapset (5 op) – Miten hyödyntää työssä digitaalisen auttamisen menetelmiä ja tunnistaa ja auttaa erilaisia oppijoita?
  • Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri (5 op) – Tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi seurakunnissa.
  • Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (3 op) – Miten hyödyntää musiikin mahdollisuuksia tietoisemmin työssä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Soveltuu seurakunnan kaikille työntekijöille.
  • Raamattu ja identiteetti (5 op) – Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan.
  • Sävellys- ja sovituskoulutus (5 op) – Koulutus kanttoreille, jonka tavoitteena on kehittää ja syventää käytännön työssä tarvittavia sovitus- ja sävellystaitoja sekä syventää soinnutuksen, soitinnuksen ja tyylinmukaisuuden osaamista. Toteutetaan osittain verkossa.
  • #tehdään yhdessä #messu (5 op) – Työyhteisölle ja tiimeille tarkoitettu moniammatillinen jumalanpalveluskoulutus.
  • Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op) – Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja johtajana kehittyminen.

Katso koko tarjonta linkistä avautuvasta liitteestä. Muutokset tietoihin ovat mahdollisia.

Lisätietoja kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi

 

Takaisin
Päivitetty