Hyppää sisältöön

Mikä rippikoulu?

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen kokonaisuus, jonka aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan, ja sekä yksin että yhdessä pohditaan kysymyksiä uskosta ja elämästä.

Rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet on kuvattu sivun alaosan timanttikuviossa.

Milloin rippikouluun?

Useimmiten rippikoulu käydään Suomessa sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Suomalaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun käy vuosittain reilusti yli 70 %. Rippikouluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Jos lapsi on mennyt 6-vuotiaana kouluun, monet haluavat käydä rippikoulunkin luokkatovereiden kanssa yhtä aikaa. Huoltajan on tällöin oltava yhteydessä seurakuntansa kirkkoherraan, joka myöntää 14-vuotiaalle luvan käydä rippikoulu. Toki rippikoulun voi käydä vuotta myöhemminkin.

Rippikouluun ovat kaikki tervetulleita. Jos rippikoululaista ei ole kastettu, hänet voidaan kastaa rippikoulun aikana. Jos nuori on kastettu, mutta ei ole kirkon jäsen, voi hän halutessaan liittyä kirkkoon. Konfirmoiduksi voivat tulla ainoastaan kirkkoon kuuluvat. 

Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Aikuisrippikouluun voi osallistua myös verkossa, omassa tahdissaan ja omalla tavallaan.

Mitä rippikoulu sisältää?

Rippikoulu toteutetaan noin puolen vuoden aikana, ja sen laajuus on 80 tuntia. Rippikoulun aikana osallistutaan seurakunnan toimintaan ja pohditaan uskoon ja elämään liittyviä kysymyksiä.

Rippikoulun neljä osiota:

1) teemapäivät 

2) jumalanpalvelus ja nuorisotoiminta

3) intensiivijakso (1-2 lähipäivää + leiri/päiväleiri)

4) konfirmaatio

Rippikoululainen osallistuu seurakunnan jumalanpalveluksiin, toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin. Hän tutustuu seurakunnan työntekijöihin, ja vastaavasti työntekijät tutustuvat häneen. Seurakunnan tilat ja kokoontumispaikat tulevat tutuiksi. Rippikoulun voi käydä leiri-, päivä- tai iltarippikouluna. 

Oppimisen tai muista erityistä huomiota vaativista haasteista kannattaa jutella ajoissa rippikoulupapin kanssa, jotta ne voidaan ottaa huomioon rippikoulun toteuttamisessa. Erityisryhmille järjestetään myös omia rippileirejä ja -kouluja. 

Lisää tietoa rippikoulun opetuksen sisällöistä: Tutki uskoa

Timantinmuotoisella kuviolla kerrotaan rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet.
Rippikoulun toiminta-ajatus ja tavoitteet timanttikuviossa