Hyppää sisältöön

Kari Aakula

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja

toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä

Henna Ahlfors

koordinaattori
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Antti Ahonen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, kansliavaliokunta

filosofian maisteri, JET, toiminnanjohtaja, yrittäjä

Kari Ala-Kokkila

Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Henkilöstötilastot ja raportit

Viivi Ali-Löytty

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

viestintäpäällikkö

Mia Anderssén-Löf

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunta

kirkkoherra

Aulis Ansaharju

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

dipl.ins.

Anne Anttonen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Arto Antturi

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, valitsijat

toiminnanjohtaja

Miia Arasalo

johtajan sihteeri
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Pentti Aspila

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

Mika Aspinen

Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Mika Aspinen (TM) kouluttaa Kirkon koulutuskeskuksessa raamattuteologiaa, hermeneutiikkaa eli raamatuntulkintakysymyksiä sekä homiletiikkaa eli saarnataitoa. Hän toimii myös raamatuntutkimukseen liittyvien kysymyksien (mm. Raamatun alkukielten) asiantuntijana eri verkostoissa.

Hänellä on opettajan pätevyys sekä verkko-opettamisen Certified European e-Tutor-tutkinto. Hän on julkaissut Raamatun heprean kieliopin ja ollut mukana laatimassa viikkolektionaaria (Raamattua viikonpäiville) sekä kirkkovuoden evankeliumitekstien kommentaaria.

Maria Kaisa Aula

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan varapuheenjohtaja, valitsijamiehet

valtiot. lis.

Ville Auvinen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

pastori, teol. tri, lähetysjohtaja


Heli Behm

Kirjaaja
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Liisa Björklund

kehityspäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Tommy Björkskog

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

Key Account Manager

Sari Blom

johtajan sihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Maria Borg-Karlsson

hallintosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Milla Cotterill

viestintämuotoilija
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Marjo Danielsson

Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 

Sixten Ekstrand

johtaja
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Bror Gammals

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

toiminnanjohtaja (eläk.)

Sara Grönqvist

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kirkon palvelevapuhelin (Kyrkans samtalstjänst), sielunhoito

Titi Gävert

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Anne Haapajärvi

Postittaja
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Raimo Haapakorpi

tietojärjestelmäpäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Timo-Matti Haapiainen

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Patrik Hagman

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

yliopistolehtori

Eeva-Riitta Hahtola

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

rehtori (eläk.)

Jaana Hallamaa

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

professori

Tuomo Halmeenmäki

tilastoasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Reino Halonen

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

yrittäjä

Jukka Hautala

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

rehtori, teol. lis.

Marjatta Hautala

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, toimitusvaliokunta

opettaja

Riitta Hautaniemi

projektijohtaja
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Soili Haverinen

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

teologi

Rufus Hedengren

Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radio- ja tv-jumalanpalvelukset, videot

Sanna Heickell

rekisterijohtaja
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monica Heikel-Nyberg

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

prost, kaplan

Pekka Heikkilä

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijat, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

toimittaja

Suvi Heikkinen

henkilöstösihteeri
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Eeva-Kaisa Heikura

viestintäjohtaja
Kirkon viestintä
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Melissa Heininen

tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Mirja Heino

kirjeenvaihtaja-siht.
Arkkipiispan kanslia
Piispankatu 9
20500 Turku

Markku Hekkala

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

kanttori

Tuija Helenelund

asiantuntija
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Elina Hellqvist

johtaja
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ellen Helminen

harjoittelija
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marja Heltelä

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

kirkkoherra, tuomiorovasti

Minna Hietamäki

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marika Hietanen

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

diakoni

Kirsi Hiilamo

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijat

perheneuvoja, psykoterapeutti

Mikko A. Himanka

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, kansliavaliokunta

lehtori

Kaisamari Hintikka

Espoon hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta

piispa

Juhani Holma

Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Juhani Holma (TT, MuM) työskentelee jumalanpalveluselämän kouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa. Hän on liturgisen elämän asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat messu, kirkolliset toimitukset, kirkkotila ja reformaatioajan kirkkohistoria.

Åsa Holmvik

viestintäasiantuntija
Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset media- ja viestintäpalvelut

Petra Honkaranta-Siivari

asiantuntija
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirkkohallituksen saavutettavuusvastaava

Pekka Huokuna

kansliapäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruut Hurtig

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

pastori

Markku Huttunen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

rakennusmestari, yrittäjä

Niko Huttunen

tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Päivi Hyvärinen

tuotantosihteeri
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, käsikirjavaliokunta

piispa

Vesa Häkkinen

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kansainvälisen työn koulutukset, viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö

Birgitta Hämäläinen

kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puheenjohtajien neuvoston ja laajennetun puheenjohtajien neuvoston sihteeri
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Birgitta Hämäläinen

kirkolliskok. sihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ilona Ikonen

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Satu Ikonen

tutkimussihteeri
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Anna-Kaisa Inkala

piispainkokouksen teol. siht.
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Aarto Jalava

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijamiehet

talouspäällikkö (eläk.)

Markku Jalava

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

viestintäpäällikkö (eläk.)

Minna Jokinen

kiinteistösijoituspäällikkö
Eteläranta 8
00131 Helsinki

Jari Jolkkonen

Kuopion hiippakunnan piispa, perustevaliokunta

piispa

Marianna Juntti

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

koordinaattori, HTM

Sammeli Juntunen

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

kirkkoherra

Simo Juntunen

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 

Eija Juuma

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

Jouko Järvenpää

projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Pauliina Järvinen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijat

hiippakuntapastori

Jouko Jääskeläinen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan varapuheenjohtaja

valtiot. tri


Terhi Kaira

talousvaliokunnan sihteeri

hiippakuntadekaani, TT

Janne Kaisanlahti

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

oikeustieteen maisteri

Riitta Kaivosoja

Valtioneuvoston edustaja

ylijohtaja

Titti-Maarit Kallio

asiantuntija
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Sami Kallioinen

hankejohtaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Tarja Kantola

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

kirjanpitäjä, puheenjohtaja

Jarmo Karjalainen

siirtolaispastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Hannele Karppinen

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

Elina Karttunen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

erityisopettaja

Tomi Karttunen

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Oppikeskustelut eri kristillisten kirkkojen kanssa; ekumeeninen ja luterilainen teologia, erityisesti Dietrich Bonhoefferin teologia; kirkkojenväliset suhteet ja eri kirkkokuntien opetus; Porvoon kirkkoyhteisö; kirkko ja juutalaisuus

Anna-Mari Kaskinen

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja

kirjailija, päätoimittaja

Mikko Kaskiniemi

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

kt-asiantuntija

Timo Kaunisto

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

MMM, yrittäjä

Helena Kauppila

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

lehtori, pastori, psykoterapeutti

Aila Kemppainen

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, toimitusvaliokunta, valitsijat

rovasti, psykoterapeutti

Elina Kemppainen

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

yhteiskuntatieteiden yo, projektikoordinaattori

Jari Kemppainen

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

kirkkoherra

Jukka Keskitalo

Oulun hiippakunnan piispa, talousvaliokunta

piispa

Kimmo Ketola

Tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Matti Ketonen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

erikoislääkäri, lääkintöneuvos

Satu Kettunen

järjestelmäpäällikkö
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Katariina Kietäväinen

Työmarkkina-asiamies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Palkkaus, Vuosiloma, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset, Ylimmän johdon palkkaus, Työpaikkatori/Oikotie

Sari Kiili

henkilöstöpäällikkö
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Hanna Kiiskinen

Valtioneuvoston edustaja

hallitusneuvos

Marjo Kiljunen

tuottaja
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Aino-Elina Kilpeläinen

työntekijä
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Rebekka Kinnunen

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Hannu Kippo

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijat

Terhi Kiuru

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Teemu Kjäll

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Hanna Klingenberg

Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Tv-ohjelma Himlaliv

Kalevi Koistinen

asiantuntija
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Janne Koivula

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Juha Koivuneva

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Oulu

Jarmo Kokkonen

johtaja
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Riitta Kolehmainen

Koordinaattori
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Jyri Komulainen

tutkija
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Reijo Kontio

tuottaja-toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kari Kopperi

pääsihteeri
Piispainkokouksen kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Eija-Riitta Korhola

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

hallituksen jäsen

Johanna Korhonen

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunnan puheenjohtaja

toimittaja, kirkkolaulaja

Mari Korhonen

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunnan varapuheenjohtaja ja sihteeri

varhaiskasvatuksen lehtori

Samuli Korkalainen

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Katri Korolainen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja

johtaja

Marja-Leena Korpela

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, kansliavaliokunta, valitsijamiehet

kotitalousopettaja, restonomi

Tuija Korva

valitsijoiden sihteeri

toimistopalvelujen esimies

Tuija Korva

toimistopalvelupäällikkö
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Aimo Koskelo

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunnan varapuheenjohtaja, valitsijat

Erkki Koskenniemi

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

pastori

Hanna Koskinen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirkolliset kirjat, jumalanpalveluksen verkkoaineistot

Katja Koskinen

projektityöntekijä
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tuula Koskinen

Keskuksen kanslia
Keskuksen kanslia
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen viestintäyksikkö, viestintäsihteeri

Pekka Kosonen

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, kansliavaliokunta

lehtori, ammatillinen opettaja

Antti Krapu

palvelupäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Tuija Kruus

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta, valitsijamiehet

pastori

Seija Kuikka

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 1. varapuheenjohtaja, talousvaliokunta

erikoislääkäri

Minni Kuisma

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

Joni Kumlander

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

sosiaalikuraattori

Lena Kumlin

johtava asiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Arja Kunnala

Toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Tuulia Kuntsi

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

apulaisrehtori

Mikko Kurenlahti

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Mauri Kuusela

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kalle Kuusimäki

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Katri Kuuskoski

kirkolliskokouksen pääsihteeri, toimitusvaliokunnan sihteeri, puhemiesneuvoston ja laajennetun puhemiesneuvoston sihteeri
Hallinto-osasto
Eteläranta 8
00131 Helsinki

varatuomari

Pilvi Kähkönen

avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Anne Kähäri

asiantuntija
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Juha Kääriäinen

Kiinteistöpäällikkö
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Jukka Kääriäinen

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kimmo Kääriäinen

kirkkoneuvos
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Teemu Laajasalo

Helsingin hiippakunnan piispa, lakivaliokunta, valitsijat

piispa

Janette Lagerroos

Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset sosiaaliset mediat

Jussi Laine

projektityöntekijä
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Sami Latvala

it-palveluneuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Kari Latvus

johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Paula Lehmuskallio

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

sairaanhoitaja

Mirva Lehtinen

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, kansliavaliokunta

Tuomo Lehtinen

työntekijä
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Reijo Leino

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marja Leinonen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Jarmo Leppiniemi

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

professori (emer.)

Johannes Leppänen

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 2. varapuheenjohtaja, hallintovaliokunta, toimitusvaliokunnan puheenjohtaja

kunnallisneuvos

Mari Leppänen

Turun arkkihiippakunnan piispa, tulevaisuusvaliokunta, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

piispa

Hans Liljestrand

it-suunnittelija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Maria Lindberg

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kuurojenpappi

Peter Lindbäck

kirkolliskokousedustaja, Ahvenanmaan edustaja, lakivaliokunta

maaherra

Stina Lindgård

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

Päivi Linnoinen

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunnan varapuheenjohtaja, valitsijat

kirkkoherra

Anna Lintunen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, kansliavaliokunnan varapuheenjohtaja

tutkija

Varpu Lipponen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

yliopettaja, psykoterapeutti

Lari Lohikoski

verkkoviestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Olli Loikkanen

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

maanviljelijä

Johanna Lumijärvi

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, toimitusvaliokunnan puheenjohtaja

yliopisto-opettaja

Julia Lundell

Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Juha Luodeslampi

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Aikuiset kirkossa, kulttuuri, kuvataide, seksuaalisen häirinnän estäminen, evankeliointi, hengellinen elämä

Tapio Luoma

arkkipiispa, kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtaja

arkkipiispa

Seppo Lusikka

avustaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Hannu Lätti

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 

Hedvig Långbacka

Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radiohartaudet

Magdalena Lönnroth

vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja
Eteläranta 8
00131 Helsinki

Olli Löytty

kirkollikokousedustaja, perustevaliokunta

tutkija, tietokirjailija


Ulla-Maarit Magga

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

luokanopettaja

Oiva Malinen

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

lääninrovasti

Magnus Malmsten

Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Terttu Malo

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Emma Martikainen

toimistosihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Johanna Mela

arkistonhoitaja
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Petri Merenlahti

teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Juha Meriläinen

teologinen erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Katri Meripaasi

projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Hanna Mithiku

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunnan varapuheenjohtaja

projektipäällikkö

Sirpa Monola

Tilastosihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Henkilöstötilastot ja raportit, Työpaikkatori/Oikotie

Maria Mountraki

koordinaattori
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Jussi Mukari

tietoturvapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Mari Mustakoski

juristi
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Sirkka-Liisa Myllylä

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

palvelukeskuksen johtaja (eläkk.)

Stefan Myrskog

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Johtava asiantuntija

Edla Mäkelä

yliarkkitehti
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Mikko Mäkelä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Terhi Mäkeläinen

Toimistosihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Terhi Mäkeläinen toimii Kirkon koulutuskeskuksen johtajan sihteerinä. Hän hoitaa Kirkon koulutuskeskuksen talouteen ja hallintoon liittyviä tehtäviä sekä toimii Koulutuskeskuksen kiinteistönhoidon yhteyshenkilönä. Lisäksi hän hoitaa Koulutuskeskuksen kirjastoa.

Kalle Mäki

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

lääkäri, teologian maisteri

Mimosa Mäkinen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

kirkkoherra

Mirjami Mäntymaa

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

ylilääkäri

Petri Määttä

kirkkoneuvos
Toiminnallinen osasto
Toiminnallisen osaston johto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Annika Määttänen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

perheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja


Stiven Naatus

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Hilkka Nevala

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ilkka Niemelä

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Juho Niemelä

tuoteomistaja
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Pauli Niemelä

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, valitsijat

kirkkoherra, lääninrovasti

Kimmo Nieminen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Sari Nieminen

diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Seija Nieminen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Pekka Niiranen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

toimittaja

Katariina Nikander

Johtajan sihteeri
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Osaston sihteeri, Koulutusten järjestäminen, Kirteko verkostotapaamiset

Eino Nissinen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijat

toimitusjohtaja

Juha Nivala

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

palvelupäällikkö, talousjohtamisen erityisasiantuntija

Elina Nordman

henkilöstöasiantuntija
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Irene Nummela

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Leif Nummela

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

päätoimittaja

Gitta Nyyssönen

myyntikoordinaattori
Järvenpääntie 640 S
04400 Järvenpää

Gitta Nyyssönen toimii Kirkon koulutuskeskuksen osapäiväisenä (48%) myyntikoordinaattorina.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat Koulutuskeskuksen tilojen kokous- ja majoitusjärjestelyt.


Sami Ojala

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, toimitusvaliokunta

liiketoimintajohtaja

Kirsi Ojansuu-Kaunisto

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

teologian yo, kasvatust. maisteri

Ari Ojell

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

Raija Ojell

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tuula Okkonen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijat

lehtori

Minna Oksanen

toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Heikki Orama

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 

Aarne Ormio

kuvaaja-toimittaja
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Markku Orsila

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta, kansliavaliokunnan puheenjohtaja

johtava kappalainen


Terhi Paananen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Hanna Paavilainen

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Jukka Pakarinen

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

kirkkoherra, lääninrovasti

Pasi Palmu

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

piirivastaava

Lauri Palmunen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijat

valtiot. maisteri

Harri Palo

Maankäyttöpäällikkö
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Seppo Parkkila

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijat

professori

Reija-Riikka Patrakka

Toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Anna Patronen

asiantuntija
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Juha Paukkeri

turistikanttori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Aslak Pekkala

kirkolliskokousedustaja, saamelaisten edustaja, talousvaliokunta, kansliavaliokunta

rajavartija

Heikki Pelkonen

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

kirkkoherra

Juha Perilä

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, kansliavaliokunta

nuorisotyönohjaaja

Matti Perälä

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

teologian tohtori

Marja Pesonen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Marja Pesonen (KM, AmO) työskentelee koulutuksen asiantuntijana. Työn ydin on osaamistarpeiden ennakoinnissa ja se toteutuu verkostoyhteistyössä. Koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta toteutuu pääasiassa valtionhallinnon asettamissa työryhmissä, yhteiskunnassa vaikuttavien eri sidosryhmien yhteisissä työpajoissa ja verkostoissa. Pesonen toimii Kirkon koulutuskeskuksen asettamien kirkon varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön koulutuksen seurantaryhmien sihteerinä.

Niilo Pesonen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

kirkkoherra

Tuomo Pesonen

hankejohtaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Sari-Annika Pettinen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Simo Peura

Lapuan hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta, valitsijoiden puheenjohtaja

piispa

Pirjo Pihlaja

Kirkkoneuvos
Hallinto-osasto
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Katariina Pitkänen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

oppilaitospastori

Kirsi Pohjola

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

pappi

Riikka Porkola

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Erkki Puhalainen

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

kotimaantyön johtaja (eläk.)

Jari Pulkkinen

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Marjatta Pulkkinen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

toimittaja

Janette Puranen

taloushallinnon asiantuntija
Talousyksikkö
Talousyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Tuula Putkinen

viestintäpäällikkö
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Sami Puumala

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Tuomo Puumala

Valtioneuvoston edustaja

valtiosihteeri

Sirkka Pylkkänen

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, valitsijat

Ulla Pyykkö

Kurssisihteeri
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Kurssisihteeri Ulla Pyykkö vastaa Kirkon koulutuskeskuksen koulutusten käytännön järjestelyistä muun muassa ilmoittautumisten, majoitusvarausten ja puhelinpalvelun osalta. Lisäksi hän hoitaa myyntilaskutusta ja Henkilöstökoulutuskalenterin päivittämistä.

Hannele Päiviö

siirtolaispastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ilkka Pöyhönen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, valitsijat

professori (emer.)


Pertti Rajala

kirkolliskokousedustaja, kirkolliskokouksen 2. varapuheenjohtaja, talousvaliokunta

maakuntajohtaja, emeritus

Tapani Rantala

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

yhtymäjohtaja

Risto Rasimus

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

seurakuntaneuvos

Päivi Raunu

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

sosiaalityöntekijä

Jukka Reinikainen

turistipastori
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 

Tiina Reinikainen

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta, valitsijamiehet

kirkkoherra

Matti Repo

Tampereen hiippakunnan piispa, perustevaliokunnan puheenjohtaja, valitsijat

piispa

Mia Riitala

toimistosihteeri
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Minna Rikkinen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Työskentelen kirkon yhteiskunnallisten ja sosiaalieettisten kysymysten parissa. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kirkon yhteiskunnallisen roolin kysymykset ovat olennainen osa työtäni.

Riku Rinne

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

koulu- ja nuorisotyön johtaja

Sirkku Rintamäki

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Minna Rissanen

hankeviestintäpäällikkö
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Marja-Leena Ruostesaari

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta

VTM, KM

Ulla Ruusukallio

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

sairaalapastori

Niilo Räsänen

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

rehtori


Tiina Saarela

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Kimmo Saares

ohjelmapäällikkö
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kimmo Sahi

it-suunnittelija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Harri Saine

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

erityisopettaja

Helena Salenius

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen koulu- ja rippikoulutyö

Samuel Salmi

Oulun hiippakunnan piispa, talousvaliokunta

piispa

Veli-Matti Salminen

vs. johtaja
Kirkon tutkimuskeskus
Hammareninkatu 7
33100 Tampere

Vs. johtaja 9.8.-31.12.2021.

Veli-Matti Salminen

johtaja
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Anne Salo

informaatikko
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Eeva Salo-Kopperi

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Eeva Salo-Kopperin (TM, pastori, työnohjaaja, AmO) työssä koulutussuunnittelijana on keskeistä seurakuntatyön ja teologikoulutuksen näkökulmista osaamisen ennakointi ja koulutuspoliittinen vaikuttamistoiminta.

Hän koordinoi kirkon henkilöstökoulutuksen kokonaisuutta ja kirkon henkilöstökoulutuskalenterin toimittamista. Hänellä on monipuolinen työkokemus ja yhteydet niin kirkon työhön seurakunta-,  hiippakunta- sekä kokonaiskirkon tasolla kuin kouluttaviin laitoksiin ja muihin koulutuksen  verkostoihin. Salo toimii Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntadekaanien yhteistyöneuvottelujen (ns. dekaanikokous) ja teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmän sihteerinä.

Hanna Salomäki

Johtaja
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Virkavapaalla 9.8.2021-5.8.2022.

Matti Salomäki

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta, valitsijat

tuomiorovasti

Anita Salonen

avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Teija Saloranta

johtajan sihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Mirva Sandén

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen varhaiskasvatustyö

Heikki Sariola

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

kirkkoherra, lääninrovasti

Pirjo Sariola

kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

johtava diakoniatyöntekijä

Juha Sarkkinen

siirtolaispappi
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Vesa Saukko

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Antti Savela

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

hovioikeuden presidentti

Silva Sevelius

tuottaja-toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ulla Siirto

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, pakolaiset, romanit, ihmiskauppa

Olli-Pekka Silfverhuth

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijat

kirkkoherra

Eeva Siltala

projektisihteeri
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Pekka Simojoki

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, valitsijat

muusikko

Johanna Simpanen

taloussuunnittelupäällikkö
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ilkka Sipiläinen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virpi Sipola

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Monica Slotte

toimittaja
Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkieliset radiohartaudet

Lucas Snellman

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Johtava asiantuntija, Kirkon ruotsinkielinen viestintä

Jussi Sohlberg

koordinaattori
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Aku Sonninen

tuoteomistaja
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Lukkarin tuoteomistaja, Verkkopalvelut

Olen tehnyt töitä Kirkkohallituksessa ja Lukkarin parissa 2014 alkaen. Haluan varmistaa, että Lukkari on jatkossakin toimiva viestintäväline joka vastaa seurakuntien tarpeita.

Heikki Sorvari

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

diplomi-insinööri

Rolf Steffansson

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijat

toiminnanjohtaja

Maria Sten

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen aikuistyö ja kulttuuri

Göran Stenlund

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, toimitusvaliokunta

toiminnanjohtaja (eläk.)

Rebecka Stråhlman

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen nuorisotyö

Katri Suhonen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saavutettavuus, vammaisuus

Katri Suhonen on saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija, psykologian tohtori, opettaja, diakoni-sosionomi amk. 

Vastaan saavutettavuudesta kokonaiskirkollisella tasolla sitä koordinoiden. 

Lasse Untamo Sulo

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

maanviljelijä

Henrik Sundström

Keskuksen kanslia
Keskuksen kanslia
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Johtajan sihteeri, Toiminnallisen yksikön sihteeri

Sirpa Syrjä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Pekka Särkiö

kenttäpiispa, yleisvaliokunnan puheenjohtaja

kenttäpiispa


Ilkka Tahvanainen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Nina Talola

tilastoasiantuntija
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Lola Talvitie

Johtajan sihteeri
Hallinto-osasto
Hallinto-osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ilkka Tamminen

it-palveluneuvoja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Kalevankatu 12
60100 Seinäjoki

Jukka Tamminen

tietohallintojohtaja
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Saana Tammisto

kulttuuriperintöasiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kirkon aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön ja seurakuntien kulttuuriperintötyöhön liittyvä neuvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus. 

Kirkon valtakunnalliseen kiinteistöhallinta- ja kulttuuriperintöjärjestelmään (Basis) liittyvä neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä järjestelmän kehitystyö.

Juha Tanska

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunta

kirkkoherra

Matti Taskila

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

rehtori

Salla-Johanna Tenkanen

sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tuulikki Terhemaa

asiantuntija
Kirkon viestintä
Viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Claus Terlinden

Toiminnallinen yksikkö
Toiminnallinen yksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen kehitysvammaistyöpappi

Liisa Teräslahti

kirkolliskokousedustaja, käsikirjavaliokunta, valitsijamiehet

kanttori, yrittäjä

Teuvo Testaaja

Primetestaaja1

Kaisa Timonen

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tarja Tirri

controller
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Eeva Toivari

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Antti Toiviainen

järjestelmäasiantuntija
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
YRTTIPELLONTIE 10
90230 Oulu

Claudia Treuthardt

asiantuntija
Kirkon viestintä
Kehitys ja verkko
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Bror Träskbacka

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Turistityö, yhteydet Pohjoismaihin

Sirkku Tukiainen

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Sirkku Tukiainen (TM) toimii sielunhoidon kouluttajana. Sairaalapappina toimiessaan Tukiainen on kouluttautunut retriitinohjaajaksi, työnohjaajaksi ja työyhteisökonsultiksi. Hän on erityistason yksilöpsykoterapeutti.
 
Koulutustausta ja pitkäaikainen työkokemus ovat luoneet Tukiaiselle asiantuntijuutta sielunhoitoon, spirituaaliteettiin, työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä mielenterveyden kysymyksiin. Tukiaisella on osaamisalueillaan laaja kotimainen ja eurooppalainen yhteistyöverkosto.

Juha Tuohimäki

kirkkoneuvos
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Helena Tuominen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

Risto Tuori

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

asianajaja

Ulla Tuovinen

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Ulla Tuovinen (MuM, kanttori, musiikinopettaja, työnohjaaja) toimii kouluttajana vastuualueinaan musiikki, erityisesti jumalanpalvelusmusiikki, sekä kanttoreiden ammatillisen koulutuksen seuranta. Hänellä on monipuolinen työkokemus seurakunnista, kokonaiskirkon eri tehtävistä sekä Suomen Lähetysseuran kautta kirkon kansainvälisestä työstä (lähetystyö).

Niklas Turku

Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Jouni Turtiainen

kirkolliskokousedustaja, tulevaisuusvaliokunta

kirkkoherra

Irma-Sinikka Turunen

vastaanottovirkailija
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Raija Tuukkanen

Toimistosihteeri
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Teija Tuukkanen

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Musiikki, jumalanpalveluselämä

Työskentelen musiikin ja jumalanpalveluselämän asiantuntijana. 

Kirkon musiikkitoimintaan liittyvät asiat kuten kanttoreiden koulutus ja kelpoisuudet, musiikkityön monimuotoisen toteuttamisen tukeminen, jumalanpalvelusmusiikin kysymykset, urkuasiat ja virsiin liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtäni.  

Markku Tynkkynen

Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Mikko Tähkänen

Lakimies
Talousosasto
Talousosaston johto
Eteläranta 8
00160 Helsinki

Tapio Tähtinen

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtaja, valitsijoiden varapuheenjohtaja

hallintojohtaja


Juha Vainikka

talotekniikan asiantuntija
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Elina Vaittinen

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Katri Vappula

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Anneli Vartiainen

erityisavustaja
Arkkipiispan kanslia
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Markku Vasara

kirjanpitopäällikkö
Talousyksikkö
Talousyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tarja Vehkaoja

kirkolliskokousedustaja, yleisvaliokunta

erityisnuorisotyönohjaaja

Mauri Vihko

johtaja
Ulkoasiain osasto
Ulkosuomalaistyö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ulkosuomalaistyön johtaminen ja strategia

Björn Vikström

Porvoon hiippakunnan piispa, hallintovaliokunta

piispa

Visa Viljamaa

toimittaja
Kirkon viestintä
Ohjelmatuotannot
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tuula Vinko

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Asta Virtaniemi

Hallintopäällikkö
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Timo Von Boehm

Lakimies
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

Wiking Vuori

kirkolliskokousedusaja, lakivaliokunta, toimitusvaliokunnan varapuheenjohtaja

lakimies

Eevi Väistö

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja

seurakuntaneuvos, KM

Risto Väkevä

virastomestari
Talousosasto
Kiinteistöyksikkö
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Liisa Välilä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Tarja Välimäki

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta, valitsijat

yliopistonlehtori

Vuokko Vänskä

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, kirkkohallituksen täysistunnon jäsen

toimittaja


Meri Westerberg

työmarkkina-asiantuntija
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ulla Westermarck

neuvottelupäällikkö
Työmarkkinaosasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Virka- ja työehtosopimukset (KirVESTES), Palvelussuhdeasiat, Kirkkolaki (viranhaltijasäännökset), Työlainsäädäntö, Työsopimus, Työaika ja vuosiloma, Palkkaus, Virka- ja työvapaat, Matkakorvaukset

Jaakko Weuro

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta, valitsijamiehet

neuvotteleva virkamies

Ulla-Maj Wideroos

kirkolliskokousedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, valitsijat

eläkeläinen, ent. kansanedustaja

Emelie Wikblad

verkkotoimittaja
Viestintäyksikkö
Viestintäyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ruotsinkielinen verkkotyö

Carita Wuorsalo

hankintapäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Nanna Yli-Hukka

sovellussuunnittelija
Seurakuntarekisterit
Seurakuntarekisterit
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Nanna Yli-Hukka

Sovellussuunnittelija
Hallinto

Markus Ylimaa

kansliapäällikön erityisavustaja
Kirkkohallituksen yhteinen toiminta
Kansliapäällikön toimisto
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Jouko Ylinen

kirkolliskokousedustaja, talousvaliokunta

maataloustuottaja / seurakuntaneuvos

Ilmari Ylä-Autio

kirkolliskokousedustaja, lakivaliokunta

varatuomari, liikuntaneuvos

Nicky Ylén-Julin

projektipäällikkö
Talousosasto
Tietohallintoyksikkö
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Heidi Zitting

kirkolliskokousedustaja, perustevaliokunta

seurakuntapastori


Anita Ågren

Toimistosihteeri
Kirkon tutkimuskeskus
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Kirkon tutkimuskeskuksen

  • apurahat
  • ostolaskut
  • hallinnolliset tehtävät

Bo-Göran Åstrand

Porvoon hiippakunnan piispa, perustevaliokunta

piispa


Annika Östergård

kielenkääntäjä
Hallinto-osasto
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsinki